Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Radny miejski - Władysław Zarecki złożył interpelację i zapytał o koszty miejskiej propagandy

[Link do interpelacji tutaj]

Panie Burmistrzu, w ramach interpelacji radnego oraz prawa do zapytania publicznego, proszę o podanie informacji, o poniesionych w 2020 roku

kosztach na ogłoszenia, promocję, reklamę, artykuły sponsorowane, wystąpienia sponsorowane, wystąpienia na konferencjach, 

w tym szczególnych kosztów dotyczących grupy WM Sp. z o.o.: Gazeta Olsztyńska, Gazeta w Kętrzynie. Agencja Reklamy Media-GO Beata Tokarczyk oraz związanych z nimi firm i osób fizycznych, w następującym układzie: liczba porządkowa, nazwa firmy lub osoby fizycznej, wartość faktury, wyszczególnienie: towaru, usługi i tym podobne.

Proszę również o podanie wyżej wymienionych

kosztów poniesionych przez jednostki podległe Urzędowi Miasta i Spółki Gminy Miejskiej Kętrzyn,

w których reprezentuje pan Gminę Miejską Kętrzyn, jako przewodniczący zgromadzenia wspólników i w związku z tym ma pan prawo do żądania od spółek takich danych.

Radny Władysław Zarecki otrzymał odpowiedź dopiero po dwóch tygodniach. Burmistrz napisał, że odpowie na zadane pytania dopiero po następnych 6 tygodniach, najpóźniej do soboty 30 stycznia.

Budżet powinien być uchwalony do końca stycznia. Jak radni mają uchwalać budżet, skoro burmistrz planuje udzielenie ważnych danych  finansowych dopiero po sesji?

 

 

 

Spis treści