Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

W czasie dyskusji w dniu 8 lipca 2021 r., przed uchwałą o wotum zaufania, 

radni miejscy ocenili realizację zadań

przez burmistrza R. Niedziółkę w 2020 r.


Ocenę rozpoczynamy od wystapienia radnego Zbigniewa Nowaka,

który zabrał głos jako drugi z radnych.

Panie i Panowie Radni, Panowie burmistrzowie.

Swój głos podzieliłem na 2 etapy, pierwszy, w ramach którego wyrażę opinię o „Raporcie”, jako dokumencie i drugi etap, w ramach którego przedstawię własną ocenę dokonań burmistrza miasta w 2020 roku.

Jak Państwo widzicie, przygotowanie raportu jest czynnością bezkosztową, którą można wykonać nie angażując zewnętrznych podmiotów. Dokument ten oceniam dużo lepiej niż poprzedni. W mojej ocenie jest poprawnie napisany, pokazujący realizację zadań we wszystkich obszarach funkcjonowania gminy. Jako dokument jest coraz bardziej poprawny, co jest wielkim plusem i urzędnikom, na czele z panią sekretarz, za wykonanie tego dokumentu należą się podziękowania. Oczywiście dokument ten nie jest doskonały i w kilku miejscach zamazuje obraz rzeczywistych dokonań. Elementem ujemnym tego dokumentu jest to, że opisuje nawet program, którego miasto nie posiada, np. program ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami.

Czym innym jest jednak opisanie w dokumencie poszczególnych programów czy polityk, a czym innym ocena działań burmistrza miasta. Dzisiaj jednak oceniam burmistrza za jego działania, za jego odpowiedzialność, za nadzór nad realizacją poszczególnych obszarów funkcjonowania miasta, za całokształt. Oczywiście w swojej ocenie zwrócę uwagę na kilka ważniejszych obszarów, które zaważyły na moją ocenę działalności burmistrza w 2020 r.

Sprawa pierwsza, najważniejsza, to polityka inwestycyjna w 2020 r., która jest barometrem rozwoju miasta. Często, oceniając burmistrza miasta, robimy to poprzez pokazanie jego inwestycyjnych dokonań.

Jest już trzeci rok jak Pan [Niedziółka] pełni tą funkcję i nie mogę dzisiaj za bardzo pokazać jakiejś znaczącej inwestycji, która zrodziła się z Pana inicjatywy i została wykonana.

Mogła to być Ogrodowa i Górna, ale i to nie wyszło i wiemy jakie były tego powody. Z pewnością mieszkańcy będą kojarzyć tą porażkę z pana burmistrzowaniem. A przecież w czerwcowym wydaniu biuletynu informacyjnego miał to być wielki sukces. Byłby, gdyby traktowano sprawę inwestycji poważnie.

A tak zakończył się porażką i zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, rada powinna wyciągnąć wobec burmistrza konsekwencje. Ta sprawa kładzie się cieniem na ocenie Pana działań w roku 2020.

Ciąg dalszy wystapienia radnego Zbigniewa Nowaka w części 2/3

KBC

Ad Sprawa pierwsza. Przypomnijmy, że najpierw były głośne zapowiedzi w biuletynie miejskim (zdjęcie poniżej):

Potem Niedziółka zapomniał rozpocząć procedurę i 14 milionów przepadło. Niedziółka długi czas to ukrywał a następnie nie odpowiadał na pytania i nie przyznawał się do winy.

 

 

 

 

 

 

Spis treści