Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Rypina

przed głosowaniem wotum zaufania

ocenił burmistrza Ryszarda Niedziółkę

W poprzednim roku wstrzymałem się od głosu nad głosowaniem Raportu o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Dlaczego? Dlatego, że chciałem dać kredyt zaufania na to, że burmistrz w jakiś sposób zmieni swoje zachowanie wobec rady miejskiej i dałem mu czas na refleksję.

Niestety, nie zauważyłem refleksji w działaniach burmistrza. Przypomnę, że jeden z pierwszych punktów Ustawy o samorządzie gminnym mówi, że to rada wyznacza kierunki działania burmistrzowi. Wyglądało odwrotnie, to burmistrz próbował wyznaczać kierunki radzie.

Szanowni państwo, jeżeli chodzi o współpracę burmistrza z radą miejską w Kętrzynie, to już od dawna Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości mówi, że ta współpraca nie przebiega tak, jak powinna. Przykładem była choćby sprawa związana z wpisaniem do projektu budżetu wzrostu podatku od nieruchomości.

Czy ktoś z państwa radnych wiedział o tym?

Nie.

Dowiedzieliśmy się praktycznie 7 dni przed radą, gdy wpłynął projekt uchwały o podwyżce podatku od nieruchomości. Odnosząc się do raportu o stanie gminy, mam takie wrażenie, że ten raport był stworzony przez urzędników, dla urzędników.

Bo jeżeli przeczyta ten raport przeciętny mieszkaniec, to miałby pewne wątpliwości. Są w tabelach np. takie dane jak dynamika w procentach. Co to oznacza? Czy 102%, 127%, to dobrze czy źle? 63% to dobrze, czy źle? Brak jest według mnie wyjaśnień, że jeżeli jest powyżej stu %, to jest dobrze, że jeżeli poniżej stu % to źle.

W raporcie mamy zestawienie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Kętrzynie. Przeciętny mieszkaniec nie wie, o co tu chodzi? Wydział / jednostka realizująca uchwałę ZF, BKO, BAU. Czy ktoś z radnych umiałby odpowiedzieć na pytanie, która z jednostek to realizowała?

Są wymienione uchwały rady miejskiej. Te które były uchylone. Te które były pod nadzorem. Brakuje jeszcze jednej rubryki: uchwały złożone/zaproponowane przez burmistrza, które nie uzyskały akceptacji rady miejskiej. Przykładem jest projekt uchwały o podwyżce podatku od nieruchomości.

Cdn.

 

 

 

 

Spis treści