Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedziółka zrywa koalicję z PiS ? Cz.1

Tylko 18 minut trwała sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek burmistrza Niedziółki.

Głosowano jedną uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.

Po głosowaniu radny Marian Toruński powiedział: Wniosek mam do rady miejskiej w Kętrzynie następujący: Wnosimy o odwołanie z pełnionej funkcji radnego Rafała Rypinę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz radnej Wioletty Czech Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Kętrzynie jednocześnie Przewodniczącej Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych. Wniosek wynika z negatywnej oceny ich pracy i utraty zaufania. Jest 6 podpisów radnych: Daniel Sapiński, Marian Toruński, Zofia Waszkiewicz, Jerzy Baranowski, Dariusz Duczek, Krystian Abramowicz.

Dariusz Duczek: Ja składam swoją rezygnację z pracy w Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Krystian Abramowicz: Informuję pana przewodniczącego że składam rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie a jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

Marian Toruński zgłosił następny wniosek: Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie. Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, wnosimy o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z następującym porządkiem obrad. Porządek jest przedstawiony i również do tego wniosku dołączam projekty uchwał, które są objęte wnioskiem. Podpisali: Daniel Sapiński, Marian Toruński, Zofia Waszkiewicz, Jerzy Baranowski, Dariusz Duczek, Krystian Abramowicz.

KBC

Co Niedziółka ukrywa przed mieszkańcami? Zapytaliśmy o to w poprzednim tekście Sesja nadzwyczajna

Ukrywał spotkania z niektórymi radnymi z opozycji aby zerwać koalicję z PiS? Czy dlatego wnioskował o sesją nadzwyczajną, aby zgłosić wniosek o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącej? 

W jakim celu zrywa koalicję z PiS na 3 tygodnie przed wigilią Bożego Narodzenia?

Przypomnijmy że 8 dni wcześniej, na wniosek Niedziółki, jego radni AS razem z szóstką radnych opozycji podwyższyli podatki o 30%. Rafał Rypina i Wioletta Czech razem z pozostałymi radnymi PiS i czwórką radnych opozycji głosowali przeciw podwyżce. Pisaliśmy o tym w tekście: Niedziółka i jego radni - Podwyższyli podatki o 30 %

Wcześniej radni udowodnili, że Niedziółka utracił 14 milionów dofinansowania do remontów ulic i ukrywał to przed radnymi i mieszkańcami przez kilka miesięcy. To tylko niektóre ze spraw, gdy radni PiS i opozycji głosowali, w interesie mieszkańców, przeciwko szkodliwym działaniom Niedziółki.

Czy Niedziółka w taki sposób „odwdzięcza” się radnym PiS za poparcie go w wyborach na burmistrza Kętrzyna? Wcześniej w taki sam sposób odwdzięczył się poprzedniemu burmistrzowi, który wziął go na swoje listy kandydatów do rady powiatu i „wyznaczył” na starostę?

Dlaczego radny Duczek zrezygnował z Komisji Skarg Wniosków i Petycji? Podobno dlatego, że obiecano mu stanowisko przewodniczącego rady miejskiej?

Radny Abramowicz zrezygnował, bo podobno ma zostać przewodniczącym Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych?

Na jego miejsce przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej ma podobno zostać radny Baranowski, który po odwołaniu z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sam zrezygnował z pracy w tej komisji?

Radny Niedzwiedzki, który głosował niezgodnie z Uchwałą Zarządu Koła Platformy Obywatelskiej w Kętrzynie przeciwko podwyższaniu podatków ma podobno dostać stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?

PS

Te stanowiska i związane z nimi diety, to tylko przypuszczenia oparte o nieoficjalne wypowiedzi radnych. Jeżeli przypuszczenia są nieprawdziwe, lub ulegną zmianie, to prosimy o sprostowania.

 

 

 

 

Spis treści