Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, dnia 08.09.2022 r.

Radni Rady Miejskiej
w Kętrzynie

 

  RADA MIEJSKA   W KĘTRZYNIE

 WNIOSEK

Wnosimy o odwołanie radnego Dariusza Marka Duczka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie, radnego Mariana Toruńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, radnego Andrzeja Eugeniusza Niedźwieckiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Komunalnej oraz radnego Krystiana Aleksandra Abramowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Kętrzynie dokonała zmiany na funkcji Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Komunalnej oraz Wiceprzewodniczącego Rady i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Pod pretekstem „utraty zaufania”, celem tych zmian było jedynie zbudowanie większości popierającej Burmistrza Miasta Kętrzyn, nieradzącego sobie z zarządzaniem Gminą Miejską Kętrzyn. W przekonaniu wnioskodawców, społeczność Kętrzyna wraz ze zmianą łączyła nadzieję na intensyfikację działań burmistrza w obszarze infrastrukturalnej miasta.

Okres ośmiu miesięcy pokazał, że była to zmiana, dla samej zmiany, bowiem proces zarządzania Gminą Miejską Kętrzyn nie uległ poprawie, a funkcja nadzoru i kontroli ze strony Rady Miejskiej w Kętrzynie nad organem wykonawczym uległa osłabieniu, co ma negatywny wpływ na rozwój Miasta w różnych obszarach jego funkcjonowania.

Zarówno Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie, jak i Wiceprzewodniczący Rady, objęci wnioskiem, utracili wiarygodność i zaufanie wnioskodawców i powinni zostać odwołani.

Wnioskodawcy żywią przekonanie, że zmiany wpłyną nie tylko na poprawę stanu realizacji zadań stojących przed Gminą Miejską Kętrzyn, ale też przywrócona zostanie rola Rady Miejskiej określona w art. 15 ustawy o samorządzie gminnym.

Podpisy 6 wnioskodawców.

KBC

Po zakończeniu sesji wnioskodawcy złożyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz powołania nowego prezydium rady.

PS

W czasie sesji doszło do bulwersującej sytuacji, gdy przewodniczący, po wystapieniu jednego, z radnych powiedział: "latka lecą...".

Panie radny Duczek. Pańskie "duczkoizmy", pańskie butne szydzenie z czyjegoś wieku, jest nie na miejscu.

 latka lecą,

 a panu ego rosnie 

 lecz kultury ubywa.

 

 

 

 

 

Spis treści