Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedziółka uciekł z sesji?

Boi się prawdy? 

Kętrzyn, 15-09-2022 r.

Stanisław Kulas

Mieszkaniec Miasta Kętrzyn

 

Wniosek do burmistrza miasta

i do Rady Miejskiej w Kętrzynie.

W imieniu spółdzielców - członków Spółdzielni Mieszkaniowej składam wniosek o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli w Spółce Komunalnej „Komec”.

Kontrola powinna uwzględnić prawidłowość wyliczenia cen ciepła we wnioskach składanych do Urzędu Regulacji Energetyki.

Uzasadnienie

Komec ma siedzibę w nowym biurze, w budynku dworca. Zakupił następny budynek, byłego „Ruchu” i go remontował. Na zakup i remont „Komec” wydał już ponad 2 miliony zł.

Gdy burmistrzem został pan Niedziółka, prezesem Komecu został jego znajomy Krasiński, były wicestarosta z czasów, gdy pan Niedziółka był starostą. Moim zdaniem, prezes został powołany na to stanowisko, nie mając wykształcenia kierunkowego i wymaganego doświadczenia w kierowaniu spółkami.

W ubiegłym roku prezes Krasiński ogłosił następny remont biura „Komecu” za 2,3 mln zł. Przetarg wygrał jedyny oferent pan K.S. „ARS” z Reszla. Zupełnie przypadkowo pan Krasiński mieszka pod Reszlem.

Dlaczego zamiast robić modernizację sieci ciepłowniczej za kwotę 5 mln zł, aby zmniejszyć straty ciepła, „Komec” remontuje budynek biurowy za tak dużą kwotę?

Dlaczego…

KBC: w tym momencie burmistrz Niedziółka powiedział „nie będę słuchał takich głupot” i wyszedł-uciekł z sesji.

Stanisław Kulas mówił dalej:

- A warto panie burmistrzu, warto posłuchać. Warto posłuchać głosów mieszkańców, które były wypowiadane na spotkaniach z członkami Spółdzielni.

Dlaczego, zamiast kupować w ubiegłym roku tańszy węgiel, prezes wydawał pieniądze na remont następnego zbędnego biura?

Czy biuro jest ważniejsze niż zakup węgla?

Kto zapłaci za te błędne działania?

Kto rozliczy winnych?

Kto będzie płacił za te wysokie ceny ciepła?

Wnioskuję również o sprawdzenie, czy nadzór właścicielski nad Spółką jest sprawowany w sposób zgodny z przepisami, z powodu znajomości pana burmistrza i pana Krasińskiego i tych remontów, tego wydawania naszych pieniędzy.

To jest głos mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy są głównym odbiorcą ciepła i którzy głównie ponoszą koszty tych wysokich cen.

KBC.

Po zakończeniu wystąpienia mieszkańca Przewodniczący Rafał Rypina zwrócił się do protokolantek: 

Proszę Panie z obsługi rady o zaprotokołowanie, że burmistrz wychodząc powiedział, że „nie będzie słuchał takich głupot”

PS.

Wideo wstąpienia na stronie internetowej; 

https://www.facebook.com/KetrzynBezCenzur/videos/452774806911571

 

 

 

Spis treści