Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkaniec Kętrzyna Stanisław Kulas żąda informacji o prawdziwych kosztach autobusów elektrycznych.

Kętrzyn, 2022-12-29

Stanisław Kulas

Mieszkaniec Kętrzyna 

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

Do wiadomości

Rada Miejska w Kętrzynie

 

W ramach dostępu do informacji publicznej wnoszę o przedstawienie:

A.  Analizy finansowej projektu inwestycji zakupu i eksploatacji autobusów elektrycznych zawierającej:

1) Plan finansowy na okres trwania projektu, tj. 5 lat, zawierający zestawienia finansowe pro forma dla kolejnych okresów realizacji:

a) rachunek zysków i strat,

b) bilans,

c) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

2) Ocenę ekonomiczną racjonalności i efektywności projektu (FCFE).

3) Ocenę ryzyka finansowego związanego z realizacją projektu z przedstawienie zmian NPV.

4) Plan finansowy na okres dalszego użytkowania autobusów elektrycznych, tj. 15-20 lat żywotności autobusów, zawierający zestawienia finansowe pro forma dla kolejnych okresów realizacji: rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, ocenę ryzyka wzrostu kosztów z powodu wzrostu cen energii elektrycznej.

B. Kosztów jakie będą ponoszone przez budżet miasta czyli podatników – mieszkańców Kętrzyna na utrzymanie bezbiletowych - bezpłatnych przejazdów komunikacja miejską.

1) Kosztów rocznych w poszczególnych 15 -20 latach żywotności autobusów

2) Kosztów rocznych przypadających na jednego mieszkańca płacącego podatki.

3) Kosztów rocznych przypadających na jednego mieszkańca.

C. Danych o zagranicznym właścicielu spółki, od której zakupiono autobusy (wyniki finansowe, kapitał zakładowy, zatrudnienie…).

D. Danych o producencie autobusów (wyniki finansowe, kapitał zakładowy, zatrudnienie…).

E. Danych technicznych dotyczących autobusów.

1) Jakie zastosowano rozwiązania techniczne napędu? Nowe oszczędne z silnikami w piastach kołach, czy stare z mechanicznym przeniesieniem napędu.

2) Czy autobusy mają funkcję hamowania elektrodynamicznego z odzyskiem energii elektrycznej?

3) Jak zmniejsza się sprawność akumulatorów i przebieg kilometrów podczas obniżenia temperatury w okresie zimowym?

4) Jak zmniejsza się sprawność akumulatorów i przebieg kilometrów w poszczególnych latach użytkowania autobusów?

5) Po jakim okresie czasu następuje wymiana akumulatorów?

6) Ile kosztuje wymiana akumulatorów i jaki koszt w cenie autobusów stanowi koszt akumulatorów?

Stanisław Kulas

KBC

Wniosek został odczytany, podczas LXVI Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 29 grudnia 2022 r., przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie Rafała Rypinę.

W tym dniu uchwalono budżet miasta na 2023 rok.

Dlaczego Niedziółka i Wróbel nie poinformowali radnych, o ile większe będą koszty eksploatacji komunikacji miejskiej w budżecie miasta i w kosztach spółki komunalnej?

PS.

Czy zakup chińskich autobusów oznacza wsparcie burmistrza dla przemysłu Chin? Tych samych Chin, które popierają Rosję?

 

 

 

 

 

Spis treści