Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie radnego Tomasza Komorowskiego

Tomasz Komorowski, radny Rady Miejskiej w Kętrzynie wygłosił oświadczenie podczas 69 sesji w dniu 23 lutego 2023 r.
Już od dłuższego czasu zastępca burmistrza miasta Pan Maciej Wróbel w stosunku do mojej osoby zachowuje się w sposób nieprzystający do pełnionej funkcji. Pracownika urzędu, jakim jest Pan Maciej Wróbel obowiązuje przestrzeganie zasad etyki urzędnika. Brak przestrzegania tych zasad zastępca burmistrza Pan Maciej Wróbel pokazał ostatnio na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 20 lutego 2023 r.

Oświadczam, że nie będę tolerował zachowań zastępcy burmistrza miasta Pana Macieja Wróbla polegających na imputowaniu nieprawdziwych informacji wobec mojej osoby, jakobym zabrał środki pieniężne przeznaczone dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury, dlatego też proszę o zaprzestanie takich zachowań. Jestem dociekliwym radnym i mając wątpliwości zadaję pytania, ponieważ staram się dbać o racjonalne gospodarowanie mieniem komunalnym oraz o przestrzeganie celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych. 

 

 

 

 

Spis treści