Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Utajniona uchwała

z kontroli działań

burmistrza Niedziółki?

Porządek obrad LXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie zawiera 16 punktów i 10 podpunktów w sprawie podjęcia uchwał.

W punkcie 7 zostanie przedstawione: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2023 roku.

Dowiemy się, jakie nieuzasadnione wydatki ponosili podatnicy, czyli mieszkańcy Ketrzyna, w płaceniu na jednostki organizacyjne miasta, (nie)nadzorowane przez burmistrza Niedziółkę.

Największe zastrzeżenia komisja miała do dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury, zarządzanego przez B. Zdanowicza - mieszkańca Lidzbarka Warmińskiego. To znajomy byłego zastępcy burmistrza M. Wróbla – mieszkańca Olsztyna.

Te dwa wysoko płatne stanowiska to jeden ze skutków polityki personalnej burmistrza, ponieważ:

„Niedziółka na stanowiskach dyrektorów, prezesów i członków rad nadzorczych zatrudnia obcych”

Najbardziej tajemniczo brzmi jednak punkt 5 podpunkt 10: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyniku kontroli Komisji Rewizyjnej.

Na stronie urzędu miasta nie ma projektu uchwały.

Nie ma wyniku kontroli.

Dlatego nie wiadomo, o jaką kontrolę chodzi. Kontrolę wydatków Kętrzyńskiego Centrum Kultury, muzeum oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2022 r.?

A może chodzi o tę kontrolę, na którą Niedziółka nie chciał przyjść i opóźniał dostarczenie dokumentów?

 

 

 

 

 

Spis treści