Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

LXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kętrzynie

 

odbędzie się, w dniu 9 stycznia 2023 r.,w poniedziałek, o godz. 16.30, w Ratuszu Miejskim przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, w sali nr 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

   3.1. zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.

   3.2. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

 

5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

6. Zamknięcie LXVII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:

Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie,

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie,

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie,

W dniu 9 stycznia 2023 r.,w poniedziałek, o godz. 15.30, w Ratuszu Miejskim (godzinę przed rozpoczęciem sesji nadzwyczajnej).

KBC

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w sesji (np. z powodów zdrowotnych), wolne wnioski, informacje, oświadczenia i zapytania mogą być przekazywane do biura Rady Miejskiej w celu odczytania ich na sesji przez Przewodniczącego Rady.

Zdjęcie ilustracyjne przedstawia zwyczajowe odpowiedzi burmistrza Niedziółki na zapytania mieszkańców.

 

 

 

 

Spis treści