Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, Pan Stanisław Kulas wystąpił, w dniu 17 sierpnia 2017 r., o udostępnienie danych niezbędnych do sprawdzenia prawidłowości obciążania mieszkańców kosztami ciepła.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

W związku z e-mailem z dnia 7 sierpnia  i zastrzeżeniami dotyczącymi prawidłowości regulaminu rozliczenia kosztów c. o. proszę o przesłanie danych dotyczących poszczególnych budynków Osiedla Sikorskiego.

1. Kwota jednostkowa – Koszty zużycia c. o. (Tabela A.1. Zestawienie kosztów, np. 0,820997 dla budynku Różana 11).

2' Liczba jednostek - Koszty zużycia c. o. (Tabela A.1. Zestawienie kosztów, np. 664,3125 dla budynku Różana 11).

3. Ilość wirtualnych jednostek zużycia dla budynku (Tabela C. suma z poszczególnych mieszkań w tym 486 z mieszkania 5).

Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Książek cały czas odmawia członkom spółdzielni udostępnienia danych. Dlaczego? Czy to oznacza, że rozliczenia są nieprawidłowe a zarząd spółdzielni to ukrywa? Czy to błąd czy celowe wykorzystywanie niewiedzy spółdzielców?

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 

 

 

 

 

Spis treści