Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, 21-01-2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

PIONIER w Kętrzynie

Proszę o przedstawienie szczegółowej kalkulacji stawek opłat, które mają obowiązywać od 1-04-2022 r., dotyczących mieszkań w bloku przy ulicy Asnyka w Kętrzynie.

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie przyczyn remontu i wynajmu mieszkania w bloku, które od dwóch lat stoi niezamieszkałe i nieopłacane.

Jakie koszty poniosła Spółdzielnia i czy miało to wpływ na stawki opłat?

/--/

Z takim żądaniem wystąpiła mieszkanka, w imieniu członków spółdzielni zamieszkałych w budynku. Od złożenia pisma minął już ponad miesiąc. Prezes Książek na pismo nie odpowiedział. Unika spotkania z mieszkańcami.

Żródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancowMPW

 

KBC

Przed mieszkańcami spółdzielni walne zgromadzenie i wybory rady nadzorczej.

Rada nadzorcza decyduje o wyborze prezesa spółdzielni.  Mieszkańcy chcą odwołania obecnego prezesa Książka za ciągłe podwyżki czynszu i brak dbałości o los spółdzielców.

Pytają: czy potrzebny nam prezes, który lekceważy mieszkańców?

 

 

 

 

Spis treści