Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

42 miliony strat.

Przestępstwa prezesa, zarządu,

rady nadzorczej w Spółdzielni

Mieszkaniowej w Warszawie.

Przestępczy proceder wyprowadzania pieniędzy zorganizowano pod pozorem wykonywania prac remontowo – budowlanych zlecanych firmie powiązanej z prezesem. Pomimo funkcjonowania w spółdzielni działu prawnego zlecane były również dodatkowe, nadmiernie kosztowne usługi prawnicze. Rada nadzorcza nie kontrolowała nakładu pracy i celowości usług i remontów.

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał w tej sprawie siedem osób z zarządu i rady nadzorczej spółdzielni. Wyrok pięciu lat bezwzględnego pozbawienia wolności usłyszała prezes spółdzielni.

Również na karę bezwzględnego pozbawienia wolności skazano prawnika spółdzielni i członka jej rady nadzorczej. Wszyscy zostali ukarani zakazem piastowania dotychczas wykonywanych stanowisk. Będą musieli naprawić wyrządzone spółdzielni szkody majątkowe.

Ponad 50 zarzutów dotyczyły złego zarządzania i złych inwestycji, podpisywania niekorzystnych umów i poświadczania nieprawdy, co ostatecznie doprowadziło do gigantycznego zadłużenia spółdzielni i przejęcia majątku przez syndyka.

Spółdzielnia była zarządzana jak prywatny folwark.

Akt oskarżenia liczył ponad tysiąc stron. Na skutek złego zarządzania dług spółdzielni wynosi teraz ponad 40 mln zł.

- Więzienie, więzieniem, ale czy spółdzielnia kiedyś odzyska te miliony?

- zastanawiali się mieszkańcy po ogłoszeniu wyroku.

 

Linki do afer w spółdzielniach mieszkaniowych:

http://bezcenzury.ketrzyn.pl/spoldzielnia-mieszkaniowa/163-zarzuty-prokuratury-w-srodmiejskiej-spoldzielni-mieszkaniowej.html

https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/warszawa-afera-z-udzialem-prezentera-pogody-jacka-s/cgsnfzf

https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/gdansk-kupili-domy-w-spoldzielni-ujescisko-zostali-oszukani,323423.html

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kulisy-afery-w-najwiekszej-spoldzielni-mieszkaniowej-w-gdansku-reportaz-onetu/fnp5e2c

 

 

 

 

 

Spis treści