Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej rada nadzorcza działa zgodnie z prawem?

Przestawiamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na naszego e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy to prawda, że w Spółdzielni Mieszkaniowej są dwie rady nadzorcze?

Tak. Nowa rada nadzorcza, wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r.,

oraz stara rada nadzorcza, której kadencja powinna upłynąć 5 września 2022 r.

Czy wybory nowej rady nadzorczej są ważne?

Tak. Członkowie spółdzielni wybrali nową, niezależną radę nadzorczą. Głosowało na nich 3,5 razy więcej spółdzielców niż na kandydatów z ulotki, będącej prawdopodobnie listą „kandydatów prezesa Książka”.

W takim razie, dlaczego nowa rada nadzorcza nie działa?

Wybór nowej rady zaskarżył, po 4 dniach, do Sądu Okręgowego w Olsztynie, powód - znajomy prezesa Książka, który ukrywa to nazwisko. Zarząd (Książek) po następnych 2 dniach, zaskarżenie wyborów rady nadzorczej uznał i poparł.

Po następnych 5 dniach sąd wstrzymał uchwałę o wyborze rady nadzorczej, do chwili prawomocnego zakończenia postępowania. Tak więc, wybory są ważne, ale rada nie może działać, bo sędzia wydał tzw. „tymczasowe zabezpieczenie”.  

Pod koniec października ten sam sędzia SO złożył wniosek o wyłączenie się ze sprawy z tego powodu, że znał powoda(?)

Po złożeniu zażalenia przez członków Spółdzielni, na to postanowienie, inny Sąd rozpatrujący zażalenie uznał, że sprawa nie została jeszcze rozpoczęta, bo sędzia nie wysłał do Spółdzielni pozwu w tej sprawie!

Czyli; Sąd wydał postanowienie i wysłał je do Spółdzielni, ale pozwu do Spółdzielni, to już nie wysłał? Dopiero trzeci sędzia zajmujący się tą sprawą wysłał pozew pod koniec stycznia 2023 r. To przewlekło rozpoczęcie sprawy aż o 4 miesiące!

Pomimo tego, postanowienie o wstrzymaniu uchwały o wyborze rady nadzorczej jest ważne. Szkodę z powodu postanowienia i braku wysłania pozwu ponieśli Spółdzielcy. Takie mamy prawo.

Czy powód - znajomy prezesa i prezes postępują uczciwie?

W ciągu 11 dni, w tajemnicy przed 7 tysiącami członków spółdzielni, bez wysłania pozwu, kilka osób wstrzymało działanie nowej rady nadzorczej. Też pytamy, czy to jest uczciwe w stosunku do członków spółdzielni?

A co ze starą radą nadzorczą?

Spółdzielnia (Książek z Nahorną) złożyła wniosek o wykreślenie starej rady nadzorczej, której kadencja upłynęła 5 września, zgodnie z art. 90 i 90a ustawy z 2020 r.

Sąd rejestrowy KRS w postanowieniu, z grudnia 2022 roku uznał, że stara rada nadzorcza jest ważna.

Dlaczego tak się stało?

Nie znamy uzasadnienia Sądu, bo prezes Książek postanowienie w tej sprawie cały czas ukrywa przed członkami spółdzielni.

Być może Książek nie dostarczył do Sądu rejestrowego KRS wszystkich dokumentów?

Może Sąd KRS nie wziął pod uwagę obowiązującej w dniu 5 września ustawy z 2022 r, o czym piszemy w artykule Prawo nie działa wstecz! Wniosek do ZRSM RP w sprawie kadencji rady nadzorczej.

Może Sąd KRS uznał, że lepsza jest stara rada, aby kontrolować Książka, niż żadna?

Czy stara rada nadzorcza może podejmować uchwały?

Tak, może podejmować. Z pracy w tej radzie zrezygnował wiceprzewodniczący i jeden członków. Zostało 6 członków rady. Do ważności podejmowanych uchwał potrzeba głosowania 5 członków. Do odwołania prezesa zarządu potrzeba 4 członków rady.

Czy stara rada nadzorcza uwolni się spod szkodliwych wpływów i odwoła prezesa?

Tego nie wiemy. Posiedzenie rady odbyło się w poniedziałek 27 stycznia. Uczestniczyło 6 członków, w tym 2 członków zdalnie. Wybrano nowego wiceprzewodniczącego. Rozpatrywano plan remontów oraz rezygnację lub odwołanie prezesa Książka.

Dyskusja była bardzo burzliwa a prezes mocno zdenerwowany. 2 członków jest za odwołaniem prezesa, 2 członków przeciwko, a 2 jeszcze nie wie, co ma zrobić?

Czy my, zwykli spółdzielcy mamy na to wpływ?

Mamy i to bardzo duży. Potrafiliśmy przyjść na Walne i wybrać niezależnych członków rady nadzorczej. Teraz my, sąsiedzi i znajomi członków rady nadzorczej, pomóżmy im podjąć decyzję!

Przypomnijmy im, że 80 % spółdzielców głosowało przeciwko absolutorium dla Książka i Nahornej. Że członkowie spółdzielni głosowali za odwołaniem tych dwóch osób! 

O odwołaniu prezesa będą, w lutym 2023 r., decydować:

Tomasz Lenkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Ścibek – Zastępca Przewodniczącego

Ewa Dziekońska-Piłat – Sekretarz Rady Nadzorczej

Lech Lisowski - członek Rady Nadzorczej

Lucyna Michalczyk - członek Rady Nadzorczej

Henryk Skórka - członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

Spis treści