Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Książek odwleka wyrok?

W jakim celu?

W Tygodniku Kętrzyńskim ukazał się artykuł  Książek nie zgadza się z wyrokiem. Nie chce udostępnić dokumentów? 

Dlaczego Książek odwołuje się od bardzo niskiej grzywny, w stosunku do popełnionego wykroczenia? 

Z pouczenia zamieszczonego w "Doręczeniu odpisu wyroku nakazowego" (na zdjęciu zaznaczona na czerwono ramka górna) wynika, że: 

"Sąd na posiedzeniu w sprawach o wykroczenia, może wydać wyrok nakazowy bez udziału stron, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości".  

Książek wniósł sprzeciw korzystając z przepisów wymienionych w pouczeniu zamieszczonym w "Doręczeniu odpisu wyroku nakazowego" (na zdjęciu  zaznaczona na czerwono ramka dolna), aby nie udostępnić dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2 wyroku nakazowego.

 

Ukrywanie przed Przewodniczącymi Częściowych Walnych Zgromadzeń nagrań dźwiękowych i nagrań wideo uniemożliwia sporządzenie wiarygodnych protokołów. 

Protokoły sporządzone przez Książka zawierają nieprawdziwe stwierdzenia a niektóre istotne fakty zostały w nich pominięte.

Książek w ten sposób przedłuża rozpatrzenie sprawy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie?

Dlaczego Książek działa wbrew w woli członków Spółdzielni wyrażoną głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu?

Dlaczego Książek obciąża członków Spółdzielni nieuzasadnionymi opłatami?

 

 

 

 

Spis treści