Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Książek zastawił pułapkę?

Podczas posiedzenia rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, nr. 3/2023, w dniu 10 marca 2023 r., Arkadiusz Książek prezes zarządu złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie czasowego oddelegowania członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki zastępcy prezesa ds. technicznych i inwestycyjnych”.

Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej zadał pytanie:

„Kogo pan prezes Książek widzi na tym stanowisku?”

https://ebok.smpionier.pl/

Prezes Książek zaproponował Pana Tadeusza Ścibka, aby czasowo oddelegować go do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki zastępcy prezesa ds. technicznych i inwestycyjnych.

Pan Tadeusz Ścibek odmówił.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie czasowego oddelegowania członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki zastępcy prezesa ds. technicznych i inwestycyjnych”.

Wynik głosowania: „za” 0 głosów, „przeciw” 5 głosów, wstrzymał się” 1 głos.

KBC

Dlaczego Książek zgłosił wniosek, aby członek rady nadzorczej Tadeusz Ścibek zastąpił dotychczasowego zastępcę prezesa, Dariusza Powroźnika?

Z protokołów nr 2/2023 i 3/2023 można przypuszczać, że czterech członków rady nadzorczej: Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka, zamierza odwołać prezesa A. Książka i jego bliską znajomą A. Nahorną z zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przeciwko odwołaniu Książka i Nahornej są: Tomasz Lenkowski i Lech Lisowski. Czy to ich zemsta za porażkę w wyborach do rady nadzorczej w 2022 r?

Lenkowski po uzyskaniu 97 głosów w trzech osiedlach wycofał się z wyborów do rady nadzorczej.

Lisowski uzyskał tylko 110 głosów. Aby być wybranym do rady musiałby mieć co najmniej 367 głosów.

Książek może zostać odwołany większością 2/3 głosów, czyli 4 za odwołaniem na 6 członków rady. Jeżeli Tadeusz Ścibek zostałby członkiem zarządu, to nie brałby udziału w głosowaniu. Głosowanie 3 „za” odwołaniem to za mało, aby odwołać Książka i Nahorną.

PS.

Tadeusz Ścibek nie dał się wciągnąć w pułapkę zastawioną przez Książka.

Ten tekst został napisany na podstawie protokołu 3/2023 z dnia 10 marca 2023 r. Tego protokołu członkowie Spółdzielni nie znajdą na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej https://ebok.smpionier.pl/. Dlaczego?

Ponieważ w dniu 19 marca 2023 r., w sobotę rano, strona nagle przestała działać.

 

 

 

 

 

Spis treści