Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kolejny wniosek

o odwołanie Książka i Nahornej!

W artykule Następny wniosek o odwołanie Książka i Nahornej! przedstawiliśmy przebieg czterech pierwszych rad nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie w 2023 r. W tym tekście przedstawiamy przebieg następnych rad nadzorczych:

Rada nr 5/2023 w dniu 27-03-2023 r.  Przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Lenkowski i członek rady Lech Lisowski, ponownie nie przybyli na posiedzenie rady nadzorczej pomimo wysłanego zaproszenia. Nie było również Książka i Nahornej.

Na posiedzeniu rady nadzorczej zjawili się Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka. Ze względu na brak 1 członka rady wymaganego do podejmowania uchwał postanowiono zwołać radę w następnym terminie.

Rada nr 6/2023 w dniu 03-04-2023 r. Na posiedzeniu rady nadzorczej zjawili się Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka. Następnie jednocześnie przybyli przewodniczący rady nadzorczej - Tomasz Lenkowski, członek rady - Lech Lisowski i Arkadiusz Książek.

Do głosowania nad odwołaniem Książka i Nahornej nie doszło, ponieważ nagle i niespodziewanie posiedzenie rady nadzorczej opuścili Lenkowski i Lisowski.

Ich ucieczka z posiedzenia rady uniemożliwiła podjęcie uchwały o odwołaniu Książka i Nahornej, ponieważ do podjęcia uchwały wymagane jest głosowanie co najmniej 5 członków.

KBC

Ponownie pytamy:

Jakie interesy łączą Książka i Nahorną z Lenkowskim i Lisowskim?

Co ta „grupa czworga” ma do ukrycia?

Czy Lenkowski i Lisowski uciekli z posiedzenia rady, aby przedłużyć czas na tworzenie dokumentów przez Książka?

Czy wspólne rozmowy, przed posiedzeniem rady nadzorczej, a teraz ucieczka z posiedzenia rady nadzorczej to „zmowa”?

Czy my członkowie Spółdzielni pozwolimy, aby naszym majątkiem zarządzał Książek i Nahorna, osoby bez naszego zaufania – bez absolutorium, dlatego, że Lenkowski i Lisowski uciekli z rady nadzorczej?

Przypomnijmy, że członkowie Spółdzielni nie zaufali także Lenkowskiemu i Lisowskiemu i nie wybrali ich do nowej rady nadzorczej.

Teraz Lenkowski i Lisowski blokują odwołanie Książka i Nahornej. Z jakich powodów?

 

 

 

 

  

Spis treści