Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Nie kłam. Nie kradnij.

Tomasz L. i Lech L. nie byli obecni na 4. i 5. posiedzeniu rady nadzorczej. Uciekli z 6. posiedzenia rady pod fałszywym pretekstem.

- Co oni sobie wyobrażają - oburzają się mieszkańcy Spółdzielni.

- Powinni wypełniać swoje obowiązki, a zamiast tego uciekają z posiedzenia rady.

Oprócz odpowiedzialności społecznej przed członkami Spółdzielni, każdy z nich odpowiada przed własnym sumieniem. Laicy mogą powiedzieć; robię co uważam, a zdanie innych mnie nie obchodzi.

Inaczej postępują osoby wierzące, chrześcijanie, którzy w swoim postępowaniu kierują się dekalogiem.

Rozważmy dwa przykazania dekalogu:

7. Nie będziesz kradł.

 

8. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Ksiądz Alessandro Pronzato, autor 120 książek poświęconych duchowości, w swoim dwutomowym dziele Powrót do Dekalogu, obszernie wyjaśnia pojęcia kradzieży i kłamstwa popełniane przez tzw. „białe (brudne) kołnierzyki”.

Z analizy jego tekstów wynika, że wprowadzanie w błąd (okłamywanie) członków Walnego Zgromadzenia, wykorzystywanie stanowiska w celu uniemożliwienia głosowania, a następnie celowe przewlekanie postępowania sądowego, w celu utrzymania się na stanowisku i pobierania wynagrodzenia, to kradzież.

Prawnicy, którzy udzielają nieetycznych (kłamliwych) opinii prawnych są współwinni kradzieży. Członkowie rady nadzorczej, którzy pod fałszywym (kłamliwym) powodem celowo nie uczestniczą w posiedzeniach rady, uniemożliwiając podjęcie uchwał, są współwinni kradzieży.

Niewykonywanie swoich obowiązków członka rady i jednoczesne pobieranie diety, to także kradzież.

Kto powinien ocenić takie postępowanie?

W przypadku laików, społeczeństwo, czyli znajomi i sąsiedzi z osiedla. Oni powinni zapytać pana L.: Dlaczego i w czyim interesie to robi?.

W przypadku katolika, oceni to także ksiądz podczas spowiedzi. Każdy katolik powinien przynajmniej raz w roku, w Okresie Wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. Przed Komunią Świętą należy przystąpić do spowiedzi, podczas której ksiądz udzieli rozgrzeszenia, ale pod warunkiem naprawy grzesznego postępowania.

Co się stanie, gdy członek rady nadzorczej, katolik nie wymieni okoliczności, które noszą znamiona grzechu?

Wtedy spowiedź jest nieważna, a nawet świętokradzka.

 

 

 

 

Spis treści