Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kto bojkotuje posiedzenia rady nadzorczej Spółdzielni?

Kolejna rada nadzorcza nr 7/2023 została zwołana w dniu 21 kwietnia 2023 r., o godz. 16:00. W posiedzeniu rady nadzorczej, uczestniczyło tylko 4 członków rady: Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka. Zjawił się też prezes Arkadiusz Książek z pracownicą działu członkowskiego.

Po raz kolejny nie przyszli Tomasz Lenkowski i Lech Lisowski. Dlaczego? Nie wiadomo, ponieważ swojej nieobecności nie usprawiedliwili?

Nie przyszła też główna księgowa Aneta Nahorna, chociaż była w biurze, a opuściła je pół godziny przed rozpoczęciem rady nadzorczej.

Rada nie mogła odwołać Książka i Nahornej z powodu braku wymaganej ilości 5 członków do podjęcia uchwały.

Książek  nie przedstawił sytuacji gospodarczej i finansowej Spółdzielni.

Nie powiadomił członków rady o stanie sprawy w sądzie dotyczącej odwołania Książka i Nahornej.

Nie powiedział kto i dlaczego kwestionuje wybór nowej rady nadzorczej.

Nie wyjasnił dlaczego ukrywa dokumenty sądowe przed członkami rady.

Książek zdenerwowany opuścił posiedzenie przed zakończeniem rady.

Bojkotowanie posiedzeń rady nadzorczej przez Lenkowskiego i Lisowskiego, to patologiczna sytuacja, do tej pory niespotykana w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Można domniemywać, że nastąpiła „zmowa” w celu przedłużania kadencji członków zarządu.

Zdaniem członków Spółdzielni takie postępowanie, niezgodne ze Statutem Spółdzielni,  wyczerpuje znamiona przestępstw opisanych w Kodeksie karnym. Przestępstw za które mogą odpowiadać członkowie zarządu, główna księgowa oraz dwóch członków rady nadzorczej. 

Czy członkowie Spółdzielni, sąsiedzi Lenkowskiego i Lisowskiego, mieszkający w jednym budynku, powinni ich zapytać; z jakich powodów nie przychodzą na radę nadzorczą?

Czy członkowie Spółdzielni, powinni zapytać Książka i Nahorną dlaczego kwestionują odwołanie ich przez Walne Zgromadzenie? Przecież aż 80 % członków Spółdzielni głosowało za ich odwołaniem!

Czy członkowie Spółdzielni powinni zgłosić takie postępowanie do prokuratury?

 

 

 

 

Spis treści