Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Książek przegrał w Sądzie.

Cz.2. 

Postanowienie Sądu

Rejonowego w Kętrzynie

100 tys. zł wpłaty, zażądał  w pozwie sądowym, w 2018 r., prezes Spółdzielni Arkadiusz Książek od Stanisława Kulasa - autora tekstów o nieprawidłowościach w Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie.

Stanisław Kulas nie dał się zastraszyć.

Odpowiedział na pozew pisząc, że celem jego wielu krytycznych tekstów, które pisał od 2017 roku, było reprezentowanie interesów gospodarczych członków spółdzielni mieszkaniowej.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie umorzył postępowanie, uznając że zbędne jest przeprowadzanie jakichkolwiek czynności na rozprawie, ponieważ z aktu oskarżenia i dowodów w sprawie w sposób oczywywisty wynika, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Publikujemy pełny tekst Postanowienia Sądu (po anonimizacji) ze względu na jego wysoką wartośc merytoryczną:

 

 

 

 

 

 

Spis treści