Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy Książek zachowa się tchórzliwie?

Wpłynął wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia.

 

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej kadencji 2017-2022, w piątek, 21 kwietnia znów nie podjęto żadnych uchwał. Nie odwołano także Książka i Nahornej, ponieważ Lenkowski i Lisowski ponownie nie zjawili się na posiedzeniu rady, o czym pisaliśmy w tekście:

Kto bojkotuje posiedzenia rady nadzorczej Spółdzielni?

Po zakończeniu posiedzenia rady jedna osoba złożyła rezygnację z członkowstwa w radzie. Ponieważ po rezygnacji rada nadzorcza liczyła już tylko 5 członków, dwóch członków rady złożyło, do zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej:

Wniosek dotyczący zwołania walnego zgromadzenia

 

W związku z rezygnacją w dniu 21 kwietnia 2023 r. członka rady, z mandatu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, na podstawie § 57 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, wzywamy Zarząd do niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

 

Statut SM Pionier w Kętrzynie.

Rozdział 11.2.2. Wybory uzupełniające do rady nadzorczej.

 

57 ust 2. W przypadku utraty mandatu przez więcej niż 1/3 członków rady nadzorczej zarząd spółdzielni zwołuje niezwłocznie walne zgromadzenie w celu uzupełnienia jej składu.

Teraz Książek nie ma już wyjścia i zgodnie ze Statutem Spółdzielni "Pionier" musi niezwłocznie zwołać walne zgromadzenia, aby przeprowadzić wybory uzupełniające.

Tym bardziej, że z powodu nieobecności Lenkowskiego i Lisowskiego rada nadzorcza do tej pory nie zatwierdziła sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu Spółdzielni ! ! !

Czy to zrobi? Nie wiadomo.

Ostatnio Książek publicznie zniechęcał do podpisywania żądania zwołania walnego zgromadzenia członków Spółdzielni w celu odwołania prezesa, zastępcy i głównej księgowej.

Spółdzielcy uważają, że Książek panicznie boi się oceny członków Spółdzielni. Boi się następnego walnego zgromadzenia, na którym usłyszy słowa prawdy i ponownie zostanie odwołany. I to jeszcze przed zakończeniem sprawy sądowej!

Czy Książek zachowa się tchórzliwie i będzie unikał zwołania walnego zgromadzenia?

 

 

 

 

Spis treści