Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Związek Rewizyjny

Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz

Krajowa Rada Spółdzielcza

Wnioskujemy o objęcie szczególnym nadzorem działań zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, w sprawie zwołania oraz przebiegu Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2023 roku, oraz ich zgodności z przepisami prawa i Statutem Spółdzielni.

Działania prezesa zarządu, członka zarządu – głównej księgowej oraz członka Spółdzielni - znajomego prezesa, który złożył pozew o unieważnienie 4 uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2022 r., doprowadziły do dużych nieprawidłowości w zarządzaniu Spółdzielnią. Szczegóły w Zał. 1.

Wybrana na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2022 r., rada nadzorcza Spółdzielni nie działa z powodu wniesienia pozwu i poważnych błędów proceduralnych popełnionych przez pierwszego sędziego, który został już wyłączony ze sprawy. Szczegóły w Zał. 2.

Wybrana na Walnym Zgromadzeniu, w 2017 r., rada nadzorcza Spółdzielni nie działa z powodu zmniejszenia składu rady z 9 osób do 5 osób oraz bojkotu posiedzeń rady przez dwóch członków. Szczegóły w Zał. 3.

Rada nadzorcza nie zatwierdziła sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.

Zarząd spółdzielni nie powiadomił członków Spółdzielni oraz członków nowo wybranej rady nadzorczej o przeprowadzanej lustracji i możliwości zgłaszania nieprawidłowości do lustratorów!

Zarząd spółdzielni nie zorganizował spotkania lustratorów z członkami dotychczasowej rady nadzorczej wybranej w 2017 r.

Prezes swoim postępowaniem utrudnia członkom rady nadzorczej i członkom Spółdzielni dostęp do dokumentów i danych z przetargów o znacznej wartości. Członkowie Spółdzielni skierowali wnioski do Prokuratury w sprawach nieudostępniania dokumentów, likwidacji dochodowej działalności gospodarczej, niegospodarności przy przetargach o wartości ponad 2 mln zł na: podzielniki ciepła, zawory i ciepłomierze. Członkowie Spółdzielni przygotowują następne wnioski do Prokuratury w sprawach nieprawidłowości przy remontach balkonów i klatek schodowych.

Część pracowników złożyła wypowiedzenia z pracy i odeszła. Prezes wypowiedział umowy dwóm długoletnim pracownikom. Ta sytuacja dezorganizuje pracę naszej Spółdzielni.

Prezes zniechęcał do podpisywania żądania zwołania walnego zgromadzenia członków Spółdzielni w celu odwołania prezesa, zastępcy i głównej księgowej. Spółdzielcy uważają, że Książek panicznie boi się oceny członków Spółdzielni. Boi się następnego walnego zgromadzenia, na którym usłyszy słowa prawdy i ponownie zostanie odwołany. Według naszych informacji prezes Książek, z pomocą prawników, szuka teraz pretekstów do odłożenia zwołania Walnego Zgromadzenia na inny odległy termin, ponieważ obawia się zarzutów finansowych, nieudzielenia absolutorium za 2022 r. oraz odwołania na Walnym Zgromadzeniu z powodu nieudzielenia absolutorium za lata 2019 - 2021.

Informujemy o tej patologicznej sytuacji w obawie o finanse naszej Spółdzielni, z powodu wcześniejszych przypadków wielomilionowych strat finansowych ujawnionych w spółdzielniach mieszkaniowych w Warszawie, Gdańsku oraz wyprowadzania pieniędzy w kilku innych mniejszych spółdzielniach.

Prosimy o szybką i skuteczną interwencję.

Kętrzyn, dnia 8 maja 2023 r.

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki, Henryk Gienieczko - członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie wybrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2022 r.

KBC

Załączniki zostały opublikowane w artykułach:

Zał. 1. Opis wydarzeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

Zał. 2. Opinia członków spółdzielni w sprawie wydarzeń w SM „Pionier” w Kętrzynie.

Zał. 3. Opis działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, wybranej w 2017 r.

 

 

 

Spis treści