Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kolejny wniosek o natychmiastowe zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków SM „Pionier” w Kętrzynie.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie: Stanisław KulasWładysław ZareckiHenryk Gienieczkowybrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2022 r., wystąpilili 21 maja 2023 r. z kolejnym wnioskiem o Zarzadu Spółdzielni:

Wnioskujemy o natychmiastowe zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uzupełnienia składu rady nadzorczej do ilości zgodnej ze Statutem SM „Pionier” w Kętrzynie.

Żądamy również wyjaśnienia, z jakiego powodu Zarząd Spółdzielni nie zwołał dotychczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uzupełnienia składu rady nadzorczej do ilości zgodnej ze Statutem SM „Pionier” w Kętrzynie.

Z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia wystąpili, w dniu 24 kwietnia 2023 r., członkowie Rady Nadzorczej kadencji 2017-2022, działającej obecnie zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Powodem wniosku była rezygnacja członka rady z mandatu, co spowodowało zmniejszenie ilości członków rady do 5 osób.

Zgodnie z Opinią prawną Kancelarii Lex Ekspert r.pr. Paweł Sobczak, z dnia 15 lutego 2023 r., obsługującej Spółdzielnię Mieszkaniową „Pionier” w Kętrzynie

Rada Nadzorcza składa się z 9 członków (…) w przypadku kiedy więcej niż 1/3 jej członków utraci mandat, a wiec pozostanie 5 lub mniej członków koniecznym jest zwołanie niezwłoczne Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia jej składu. Obowiązek ten spoczywa na Zarządzie Spółdzielni

Niezwołanie Walnego Zgromadzenia jest umyślnym działaniem Zarządu na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej oraz jej członków, ponieważ rada nadzorcza nie może wypełniać swoich obowiązków i podejmować uchwal koniecznych dla prawidłowego działania Spółdzielni Mieszkaniowej.

                        

Do wiadomości:

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Załaczniki:

 

 

 

 

 

Spis treści