Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sąd dyscyplinuje

Kuratora SM Pionier

Członkowie SM Pionier dostarczyli, w dniu 22 lutego 2024 r., do Sądu rejestrowego KRS w Olsztynie, wniosek o zmianę kuratora, i ustanowienie kuratora w osobie, która zgodnie ze zdaniem Sądu:

„dawałaby gwarancje należytego

 

wywiązywania się z obowiązków”

Po interwencji członków Spółdzileni Sąd wydał trzy zarządzenia: 

Sąd wydał również orzeczenie w którym napisał:

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, informuje Pana Zygmunta Mierczaka Kuratora SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIONIER" W KĘTRZYNIE, że jego podstawowym obowiązkiem jest podjęcie czynności zmierzających do powołania zarządu, w związku z czym kurator w pierwszej kolejności powinien podjąć czynności, które mają do tego doprowadzić:

O sprawie pisaliśmy w tekstach:

Wniosek do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia rady nadzorczej

Wnosimy o wstrzymanie działań Kuratora niezgodnych ze Statutem

To już drugi Wniosek Przewodniczących i Sekretarzy Walnych Zgromadzeń SM do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej

Wniosek do Sądu rejestrowego KRS o zmianę kuratora

 

 

 

 

 

Spis treści