Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 Sędzia

odrzucił skargę

odwołanego kuratora Z.M.

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Stanisława Kulasa i Krzysztofa Głuśca, z dnia 28-02-2024 r., o zmianę kuratora

w przedmiocie skargi odwołanego kuratora Z.M. na postanowienie Referendarza Sądowego, z dnia 27-03-2024 r.,

postanowił odrzucić skargę.

Kurator ustanowiony przez sąd został powołany w celu uzupełnienia składu organu i reprezentowania osoby prawnej do tego czasu w zakresie określonym w postanowieniu.

Kurator nie występuje jednak w imieniu własnym, lecz w imieniu spółki. Odwołany kurator, nie jest uczestnikiem postępowania i nie przysługuje mu skarga na postanowienie o jego odwołaniu.

O sprawie pisaliśmy w artykułach:

Sąd KRS odwołał kuratora SM "Pionier"

Kurator „ujawnił (ro)zmowę” (z Pawłem M. i Aleksandrą M.?)

Sąd KRS wzywa kuratora do wyjaśnień

Sąd dyscyplinuje Kuratora SM Pionier

 

 

 

 

Spis treści