Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Spółdzielcy z Reszla

odporni na manipulacje 

[WZ 2024 Cz.2]

Nie udało się odwołanie wszystkich członków rady nadzorczej Spółdzielni. Ponad połowa spółdzielców głosowała przeciwko odwołaniu rady nadzorczej.

Tej rady, która działa dopiero od niecałych trzech miesięcy, a już odkryła niegospodarność byłego prezesa i przygotowuje zawiadomienie do organów ścigania.

Manipulacje informacjami i pisanie nieprawdy, na prywatnej grupie, założonej przez agenta ubezp. zostały obnażone. Ten osobnik nie jest nawet członkiem Spółdzielni i nie ma prawa decydować o majątku jej członków.

Okazało się też, że osoby, związane z byłym prezesem Arkadiuszem K., i Jarosławem S., założyły niedawno dwa inne portale. Miały one "wybielić" byłego prezesa Arkadiusza K. odpowiedzialnego za "aferę z podzielnikami" i za nieprawidłowe rozliczenie kosztów ogrzewania i ciepłej wody. 

O ile na pierwszych częściowych walnych zgromadzeniach wprowadzono w błąd dużą część spółdzielców, to członkowie z Reszla całkowicie obnażyli te manipulacje. Średnio przeciwko odwołaniu głosowało ponad 90 % członków Spółdzielni.

Kim są osoby, które zgłosiły wniosek o odwołanie?

To Jarosław S. z grupą podpieraczy

byłego prezesa Arkadiusza K.

Dlaczego te osoby ukrywają swoje nazwiska?

Jakie interesy robili niektórzy z nich z Arkadiuszem K.?

Napiszemy o tym w następnych częściach.

 

 

 

 

 

Spis treści