Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 10 września 2020 roku, Stanisław Kulas ze Stowarzyszenia Mieszkańców zabrał głos w dyskusji nad uchwałą o ograniczeniu sprzedaży alkoholu. 

Szanowni Państwo Radni !

Prawo człowieka do wolności kończy się tam gdzie narusza się prawo do wolności innego człowieka.

To znana sentencja będąca podstawą demokracji. To prawo należy rozważyć podczas głosowania uchwały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

1. Zastępca burmistrza przytoczył przeciwko tej uchwale sondę internetową na Facebooku. Zapytam więc: Czy sonda była reprezentatywna dla społeczności mieszkańców Kętrzyna ? Ile osób biorących udział w sondzie ma skończone 18 lat, może kupować i spożywać alkohol ?

2. Wysłano zapytania o opinie do 70 instytucji i stowarzyszeń. Wypowiedziało się tylko 21. Ilu z tych 21 zapytanych, to sklepy sprzedające alkohol ? Prawie połowa. Więc wypowiadali się oni we własnym interesie gospodarczym, a nie w interesie społecznym mieszkańców. Ich opinie nie są miarodajne dla opinii mieszkańców miasta.

3. Stowarzyszenie Mieszkańców nie otrzymało zapytania o opinię w tej sprawie. Na posiedzeniu komisji rady miejskiej pan zastępca burmistrza powiedział, że Stowarzyszenia Mieszkańców nie ma w wykazie miejskim. A przecież jako Stowarzyszenie, wielokrotnie pisaliśmy do burmistrza, w sprawach dotyczących mieszkańców miasta. Więc burmistrz i jego zastępca wiedzą o istnieniu i działalności Stowarzyszenia. Dlaczego wobec tego nie wpisali Stowarzyszenia do wykazu?

4. Problem mieszkańców z ulicy Mazurskiej i ta dzisiejsza dyskusja pokazała nieskuteczność działań organu wykonawczego, czyli burmistrza Niedziółki. Ma rację kilkoro z radnych (m.in. Wioletta Czech i Czesław Ćwik) mówiąc że burmistrz unika odpowiedzi, czy jest za, czy jest przeciw tej uchwale. Uważam, że burmistrz w tej sprawie „umywa ręce”. Gdyby pan burmistrz potrafił rozwiązać ten problem, a trwa on już półtora roku, to dzisiaj radni nie musieliby głosować tej uchwały.

5. Inicjatorem uchwały jest radny Daniel Sapiński z klubu burmistrza. Radni zgłosili zastrzeżenia do uzasadnienia uchwały. Pytam: dlaczego prawnik miasta, obsługujący również radę miejską nie pomógł w dobrym uzasadnieniu tej uchwały, nad którą radni dyskutują już od kilku dni?

6. Wysłuchałem dyskusji na dzisiejszej sesji rady miasta i na dwóch komisjach rady miejskiej. Wysłuchałem radnych wypowiadających się za i przeciw. Słuchając tej dyskusji przypomniałem sobie postępowanie zaborców w stosunku do polaków. Polityka wszystkich zaborców polegała na łatwym dostępie do taniego alkoholu. Zaborcom zależało na rozpijaniu polskiego społeczeństwa. Zależało na degeneracji społeczeństwa. Zapytam: na czym zależy organowi wykonawczemu, czyli burmistrzowi i jego zastępcy oraz radnym obecnym na tej sali ? Niech każdy to rozważy.

7. Uważam, że głosowanie nad tą uchwałą powinno zostać przeniesione na następną sesję. Nie powodu, że jest ona niesłuszna, ale z powodu braku dobrego uzasadnienia. Bo jeżeli nie ma dobrego uzasadnienia, to później padnie zarzut: Głosowaliście uchwałę, wiedząc, że nie ma dobrego uzasadnienia, po to żeby organ nadzoru ją uchylił. Nie należy narażać się na taki zarzut.

Zwracam się do nieobecnego pana burmistrza, który niespodziewanie opuścił sesję, po wypowiedzi i pytaniach radnego Czesława Ćwika, bez udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Panie burmistrzu, niech pan przestanie uchylać się od odpowiedzi tej sprawie: czy jest pan za ograniczeniem sprzedaży w godzinach nocnych, czy jest pan przeciw ? Bo to jest niepoważne postępowanie. Niech pan rozwiąże problem mieszkańców, bo to należy do obowiązków burmistrza.

Mija już półtora roku od interwencji mieszkańców.

Ile czasu mają jeszcze czekać?

Foto: Video z XXIX Sesji Rady Miejskiej

 

 

 

 

 

Spis treści