Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Komentarz Stanisława Kulasa, wiceprezesa Stowarzyszenia Mieszkańców „Mieszkam – Płacę – Wymagam” do pisma Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych, odczytanego przez burmistrza Niedziółkę na sesji budżetowej [Link do pisma tutaj]

Pismo Cechu otrzymał burmistrz miasta z kopią do Rady Miejskiej. Zostało ono odczytane osobiście[!] przez burmistrza Niedziółkę. [Link tutaj] Jednak pismo nie trafiło do mnie, ani do naszego Stowarzyszenia Mieszkańców, pomimo tego, że była to polemika związana z moim sprzeciwem przeciwko podniesieniu podatków. Dlaczego tak zrobiono?  

W jakim celu Zarząd Cechu wystosował to pismo skoro dyskusja o podatkach odbyła się dużo wcześniej? Dyskusja o podatkach odbyła się na sesji nadzwyczajnej 2 grudnia. Stanowisko rzemieślników jest z 17 grudnia Dopiero dwa tygodnie po zakończeniu sesji? Dla kogo napisano to stanowisko?

Czy nikt wcześniej nie zasięgał opinii członków Cechu? Nie pytał, co Zarząd Cechu sądzi o podwyższaniu podatków? Czy członkowie Cechu wiedzieli o tej sesji? Wiedział na pewno jeden z członków Cechu pan Marian Toruński, przewodniczący jednej z komisji i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Czy Zarząd zapoznał się z moim pismem odczytanym 2 grudnia na sesji? Sądzę, że tak, skoro Zarząd Cechu się do niego odnosi. Napisałem tam:

W imieniu mieszkańców miasta Kętrzyn oraz kętrzyńskich przedsiębiorców protestuję przeciwko wnioskom burmistrza miasta Kętrzyn, w sprawie drastycznego podwyższenia podatków i opłat lokalnych. [Link do pisma tutaj]

Tych słów, odczytanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej, słuchał wtedy radny Marian Toruński, członek Cechu. Skąd wzięto słowa, że pisałem w imieniu „wszystkich przedsiębiorców” skoro w moim wystąpieniu nie ma słowa „wszystkich”. Skąd wzięto przypuszczenie, że występowałem w imieniu Cechu? Kto wprowadził Zarząd Cechu w błąd?

Wypowiadałem się w imieniu tych mieszkańców i tych przedsiębiorców, którzy są przeciwni podnoszeniu podatków. Z wieloma z nich rozmawiałem osobiście i wystąpiłem pisemnie na ich wniosek. Nie wypowiadałem się w imieniu: Cechu Rzemiosł Różnych, Kętrzyńskiej Izby Gospodarczej, Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Handlowo-Przemysłowego, Stowarzyszenia Transportu Osobowego i Ciężarowego Radio Taxi Centrum, Stowarzyszenia Transportu Prywatnego Kętrzyńskie Radio Taxi Dworzec, Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Taksówkarzy Euro Taxi, Rady Biznesu ani innych organizacji gospodarczych i społecznych. Każda z nich ma swoje władze, może wyrażać własne opinie albo ich nie wyrażać, według własnego uznania.

Uważam, że w tak ważnej sprawie nie można milczeć i dlatego przekazałem swoją opinię.

Stanisław Kulas   zdjęcie: wideo KTK Kętrzyn

Zarząd Cechu napisał również: „informujemy, że jesteśmy za optymalizacją podatków w odniesieniu do sytuacji finansowej miasta.”

Co oznacza „optymalizacja podatków”, według Zarządu Cechu, w dzisiejszej kryzysowej sytuacji gospodarczej? Czy należy podnieść podatki, o 20%, bo tak chce burmistrz? Zostawić niezmienione, tak jak zdecydowała rada miejska? Może obniżyć podatki, tak jak zrobiło to już kilka samorządów? Jeżeli za wykładnię przyjąć głosowanie członka cechu Mariana Toruńskiego to podatki należałoby podnieść o 20%? Czy pozostali członkowie Cechu też tak uważają?

Wielu mieszkańców i przedsiębiorców przekazało mi swoje opinie na temat podatków. Znają mnie, ponieważ mieszkam w naszym mieście od 55 lat. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców przyjmuję państwa zaproszenie do dyskusji w zakresie podatków lokalnych. Proszę o określenie czasu i miejsca spotkania.

Podatki wpłacane przez nas do budżetu, to pieniądze, które należy wydawać rozsądnie i oszczędnie. Każdy mieszkaniec i każdy przedsiębiorca ma prawo wiedzieć, jak burmistrz je wydaje. Jeżeli Niedziółka wydaje je na: propagandę swoją i swojego zastępcy, na zatrudnienie obcych z bardzo wysokim wynagrodzeniem, na pokrycie strat spowodowanych przez siebie lub zatrudnionych przez siebie osób, na ugody i faktury wypłacane dla obcych firm, to ja się na to nie zgadzam. Jestem przeciwny takiemu marnotrawieniu moich pieniędzy.

Stanisław Kulas

Wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców

„Mieszkam – Płacę – Wymagam”

 

 

 

Spis treści