Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Jednym głosowaniem przegrać wszystko? Cz.3.

czyli

Niewiedza Niedziółki 

i jego radnych

ważniejsza niż fakty ?

27 maja 2021 roku, to data, w której władze miejskie pokazały, że  niewiedzę cenią bardziej niż bezsporne fakty. To również dzień, w którym radni udowodnili, że gdy w grę wchodzą sprawy ważne z punktu widzenia interesu miasta i mieszkańców, potrafią je zgodnie przegrać. To dzień triumfu schizofrenii decyzyjnej i pogardy dla logiki. 

Himalaje absurdu - czyli za, a nawet przeciw...

Radni sprowadzili dyskusję do poziomu absurdu i bez znaczenia pozostaje to, czy ich błyskotliwe wynurzenia były wynikiem własnej ignorancji, czy spolegliwości wobec Niedziółki.

Werbalnie bronili drzew, po czym głosowali za rozwiązaniem związanym z ich wycinką. Poruszali kwestie związane z ekologią transportu, po czym przeforsowali rozwiązania z gruntu rzeczy szkodliwe. Jeden spośród  radnych przez decyzję których  TIR-y rozjeżdżą Kętrzyn, bronił swojego "wkładu" w ekologię tym, że jeździ na hulajnodze elektrycznej (!)

Inny radny proponował, żeby mało ekologiczne elektrobusy zasilane prądem wytwarzanym z energii pochodzącej z węgla, wesprzeć fotowoltaiką. I znowu ta szkodliwa niewiedza kętrzyńskich samorządowców, albo co gorsza cyniczne robienie sobie kabaretu za pieniądze podatników. Otóż pan radny pominął kilka istotnych faktów. Wydajność energetyczna paneli jest niewielka i nawet wyklejenie całego dachu autobusu matą fotowoltaiczną, pozostaje bez znaczenia dla energii wykorzystywanej na cele trakcyjne pojazdu. Takie panele mogą być wsparciem dla obsługi urządzeń pokładowych autobusu - typu monitoring, system informacji pasażerskiej itd. Przy fotowoltaice liczy się efekt skali, powierzchnia dachu autobusu jest na to za mała.

Gdzie jest granica populizmu pod publiczkę kętrzyńskich urzędników – burmistrza i zastępcy oraz głosujących wbrew faktom, spolegliwych radnych? Jakie jeszcze decyzje sprzeczne z interesem Kętrzyna radni są zdolni przegłosować? Jak daleko są w stanie  posunąć się w takim działaniu? 

Autobus elektryczny spalił się w zajezdni ZTM o 5 rano . Strach pomyśleć, gdyby pojazd zajął się podczas regularnego kursu gdzieś w warszawskich korkach.

 

Ale Niedziółka mówił nieprawdę i pominął istotne fakty, a wszystko co przed ale nie ma znaczenia...?

 

Radni gdyby tylko chcieli, mogli się zastanowić i głosując odrzucić wszystkie  szkodliwe koncepcje urbanistyczno – transportowe. Mogliby, gdyby dysponowali właściwymi danymi. Zakładając niewiedzę radnych, mieli oni pełne prawo bazować na tym, co mówił burmistrz Niedziółka. Może  nawet działali  w dobrej wierze, traktując dane przytoczone przez burmistrza za pewnik.

Oczywiście ich ignorancja  jest naganna, ale  Niedziółka mówiąc nieprawdę i pomijając ważne fakty, być może wprowadził radnych w błąd. Czy wyzyskał niewiedzę radnych? Jeśli nawet nie, to i tak głosowano bez właściwej wiedzy na temat przedmiotu głosowania i to powinno czynić je nieważnym.

Zakup pojazdów stanowi tylko jeden z elementów procesu inwestycyjnego. Kwotę którą przedstawiał Niedziółka, należałoby powiększyć o koszt wymiany akumulatorów po 5 - 6 latach eksploatacji za cenę jednostkową rzędu 0,6 mln. złotych. Akumulatory w ciągu 20 lat muszą być wymienione 3 razy. Po przemnożeniu przez liczbę 4 autobusów mamy kwotę  7,2 mln. złotych - czyli równowartość około 7 fabrycznie nowych autobusów spalinowych, spełniających najwyższą normę emisji spalin Euro 6.

Wobec złożoności aspektu elektromobilności, proces inwestycyjny musi być poprzedzony opracowaniem analizy ekonomicznej i koncepcji systemu zarządzania. Czy burmistrz miasta dysponuje takimi, rzetelnymi analizami?

Pan M.

 

 

 

 

 

Spis treści