Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Analiza czy manipulacja???

Cz. 1.

Władze miasta odtrąbiły, że  socjalna, bezbiletowa komunikacja miejska jest  sukcesem tej kadencji i jednocześnie kamieniem milowym w rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Kętrzynie.

Otóż jest dokładnie odwrotnie, zaś same autobusy elektryczne i przyjęty sposób ich finansowania, można jedynie porównać z kamieniem uwiązanym u szyi. Nie bez przyczyny cykl artykułów o ostatnich 15 latach funkcjonowania komunikacji w Kętrzynie opublikowany na portalu internetowym, na krótko przed pożal się Boże reformą, zatytułowałem: "Niedziółka grabarzem kętrzyńskiej komunikacji".

Burmistrz Niedziółka swoimi decyzjami stworzył model  nastawiony na samounicestwienie. Rachityczny transport socjalny nie jest w stanie konkurować z transportem indywidualnym - co potwierdza liczba samochodów na ulicach miasta i pod zakładami pracy.

W tej sytuacji to może i lepiej, bo gdyby ludzie Ci przesiedli się do transportu publicznego, byłby on jeszcze bardziej deficytowy. Tak, tak! Paradoksem komunikacji bezbiletowej jest bowiem to, że każdy kolejny pasażer to tylko dodatkowy koszt, podczas gdy w komunikacji tradycyjnej, każdy kolejny pasażer to klient poprawiający wskaźnik rentowności. Z kolei zakup elektrobusów z dofinansowaniem 80 procent, wymusił likwidację biletów, ale też nie pozwala  rekompensować kosztów choćby poprzez eksponowanie reklam na pojazdach.

Na niewielkie zainteresowanie tak skonfigurowaną komunikacją, wpływ mają również małe autobusy. Obniżają one standard podróży - do poziomu nieakceptowalnego przez osoby aktywne zawodowo.

Całości dopełnia fatalny rozkład jazdy, zawierający błędy tak oczywiste, że rodzi się pytanie, kto po stronie Miasta weryfikował radosną twórczość podmiotu zewnętrznego? 

Zatem projekt w żaden sposób nie zmienił struktury modalnej ruchu i nie można mówić o jego powodzeniu. Miasto w godzinach szczytu nadal stoi w korkach, a koszty komunikacji miejskiej poszybowały w górę.

Pan M.

Cdn…

 

 

 

 

Spis treści