Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Po kilku dniach śmietnik koło Ketrzyńskiego Domu Kultury znowu był brudny. Jedna z mieszkanek napisała "Niestety, takich widoków jest więcej, ale to nie jest wina prezesa czy burmistrza, tylko wina mieszkańców. Ciężko jest wrzucić śmieci do śmietnika, lepiej przed śmietnikiem!"

Inny mieszkaniec napisał: "Jak widać na zdjęciach śmietniki nie są przepełnione. To wina ludzi którym się nie chce podnieść klapy i wrzucić worka do kosza."

Dlaczego niektórzy mieszkańcy zostawiają worki ze śmieciami przed pojemnikiem?

Kiedyś zapytałem starszą panią, która tak zrobiła. 

- Gdy wynoszę śmieci proszę kogoś o otwarcie pojemnika i wrzucenie worka, bo sama nie dam rady. Dla mnie jest za wysoko i za ciężko. Mieszkam sama a nie zawsze jest ktoś kto mi pomoże.

Czy inni mieszkańcy powinni sprzątać porozrzucane śmieci? 

1) - Mieszkańcy Kętrzyna tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Wspólnota samorządowa oraz terytorium miasta stanowi Gminę Miejską Kętrzyn (dalej zwaną GM Kętrzyn). Wynika to bezpośrednio z art. 1. Ustawy o samorządzie gminnym zwanej dalej Ustawą. 

2) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych GM Kętrzyn (art. 7. Ustawy). W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

3) - W celu wykonywania zadań GM Kętrzyn utworzyła PGK Komunalnik Sp. z o.o. (art. 9. Ustawy). 

4) - Organami GM Kętrzyn są Rada Miejska w Kętrzynie i Burmistrz Miasta Kętrzyn (art. 11. Ustawy). To Burmistrz Miasta Kętrzyn odpowiada przed mieszkańcami i radą miejską za sprzatanie śmieci.

Czy obarczenie odpowiedzialnością zbiorową mieszkańców, za zostawione worki i porozrzucane przez ptaki i zwierzeta śmieci, zwalnia burmistrza, zastępcę, dyrektora KCK, naczelnika i prezesa komunalnika z obowiązku posprzatania? Zwalnia z obowiązku dbania o czystość w Kętrzynie?

Przecież mieszkańcy Kętrzyna płacą burmistrzowi, zastępcy, dyrektorowi, naczelnikowi, prezesowi Komunalnika.

Płacą i mają prawo wymagać od nich czystości w mieście Kętrzyn. 

 
 
 
 
 
 
 

Spis treści