Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

"Strzał w kolano".

Jakie są koszty autobusów elektrycznych?

Chwali się w internecie burmistrz Ryszard Niedziółka: A wiecie ilu pasażerów przewiozły nasze "elektryki" w marcu? Liczba pokazuje, że to była doskonała decyzja. W grudniu (komunikacja płatna) było to prawie 17 tys. osób. W marcu to 42 tys. osób!!! Cieszę się, że korzystacie Państwo z naszej komunikacji.
 
 
Do realnej oceny rzeczywistości przywołał go Pan M w komentarzu do artykułu w Tygodniku Kętrzyńskim Bezpłatne elektryki strzałem w dziesiątkę!
 
Strzał w dziesiątkę? Chyba w kolano. Socjalna, bezbiletowa komunikacja, nie jest w stanie konkurować z transportem indywidualnym - co potwierdza liczba samochodów pod zakładami pracy. I dobrze, bo gdyby ludzie Ci przesiedli się do transportu publicznego, byłby on jeszcze bardziej deficytowy. Paradoksem komunikacji bezbiletowej jest bowiem to, że każdy kolejny pasażer to dodatkowy koszt, podczas gdy w komunikacji tradycyjnej każdy kolejny pasażer to klient poprawiający wskaźnik rentowności. Zgodnie z tym co pisałem przed uruchomieniem komunikacji nieodpłatnej, nastąpił wzrost liczby pasażerów o osoby które w normalnych warunkach nie korzystałyby z transportu. Dodatkowo małe autobusy (a pisałem że potrzebne są duże) powodują, że nie ma miejsca dla potencjalnych pasażerów obecnie korzystających z samochodu prywatnego. Zatem projekt w żaden sposób nie zmienił struktury modalnej ruchu i nie można mówić o jego powodzeniu. Miasto w godzinach szczytu nadal stoi w korkach, a koszty komunikacji miejskiej poszybowały w górę.
 
KBC
Przypominamy że burmistrz do tej pory nie odpowiedział na  pytania, o koszty komunikacji miejskiej zadane podczas sesji, w dniu 29 grudnia 2022 r., o których piszemy w tekście: 

W ramach dostępu do informacji publicznej wnoszę o przedstawienie:

Analizy finansowej projektu inwestycji zakupu i eksploatacji autobusów elektrycznych zawierającej:

 

1) Plan finansowy na okres trwania projektu, tj. 5 lat, zawierający zestawienia finansowe pro forma dla kolejnych okresów realizacji:

a) rachunek zysków i strat,

b) bilans,

c) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

 

2) Ocenę ekonomiczną racjonalności i efektywności projektu (FCFE).

 

3) Ocenę ryzyka finansowego związanego z realizacją projektu z przedstawienie zmian NPV.

 

4) Plan finansowy na okres dalszego użytkowania autobusów elektrycznych, tj. 15-20 lat żywotności autobusów, zawierający zestawienia finansowe pro forma dla kolejnych okresów realizacji: rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, ocenę ryzyka wzrostu kosztów z powodu wzrostu cen energii elektrycznej.

 

 

 

 

Spis treści