Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

odzyskania niepodległości 

11 listopada 1918 roku

 


ROK 1914

28 lipca - początek I wojny światowej.

3 sierpnia - Józef Piłsudski utworzył w Krakowie I Kompanię Kadrową.

16 sierpnia - w Krakowie powołano Naczelny Komitet Narodowy reprezentujący opcję proaustriacką.

Listopad - w Warszawie został utworzony Komitet Narodowy Polski, przedstawicielstwo polskich kół prorosyjskich.

ROK 1915

4 sierpnia - wyjście Rosjan z Warszawy. Zarząd miasta objął książę Zdzisław Lubomirski prezes Komitetu Centralnego i Komitetu Warszawskiego.

5 sierpnia - Warszawa została zajęta przez Niemców. Komitet Obywatelski rozpoczął czynności nieistniejącego państwa polskiego w dziedzinie sądownictwa.

18 grudnia - w Warszawie został utworzony Centralny Komitet Narodowy, który działał we współpracy z państwami centralnymi.

ROK 1916

12 listopada - niemiecki generał wydał rozporządzenie o utworzeniu Rady Stanu i Sejmu w Królestwie Polskim.

1 grudnia - Legiony Polskie wkroczyły do Warszawy.

ROK 1917

4 czerwca - Prezydent Francji wydał dekret o utworzeniu armii polskiej we Francji.

9–11 lipca - kryzys przysięgowy w Legionach Polskich: większość legionistów odmówiła złożenia przysięgi, nakazującej posłuszeństwo cesarzowi niemieckiemu.

21/22 lipca - Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani i wywiezieni do Magdeburga.

11 – 12 sierpnia - na zjeździe w Lozannie został utworzony Komitet Narodowy Polski, z siedzibą w Paryżu, który działał pod prezesurą Romana Dmowskiego.

15 października - Niemcy i Austro-Węgry powołały Radę Regencyjną.

ROK 1918

8 stycznia - Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Woodrow Wilson ogłosił czternastopunktowe orędzie. XIII punkt zapowiadał:

Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną i gospodarczą.

 

Integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.

3 czerwca - Wielka Brytania, Francja, Włochy ogłosiły deklarację w sprawie przywrócenia Polsce niepodległości.

29 sierpnia - został wydany dekret Rady Komisarzy Ludowych o anulowaniu traktatów rozbiorowych.

4 października - Generał Józef Haller objął naczelne dowództwo Armii Polskiej we Francji.

31 października - w Krakowie rozpoczęło się rozbrajanie Austriaków, a władzę w mieście przejęła Polska Komisja Likwidacyjna.

7 listopada - w Lublinie powstał Tymczasowy Ludowy Rząd Republiki Polskiej.

10 listopada - rozbrajanie Niemców w Warszawie. Przyjazd Józefa Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy.

11 listopada - podpisanie zawieszenia broni pomiędzy aliantami a Niemcami. Oficjalne zakończenie I wojny Światowej. Polska odzyskała niepodległość.

14 listopada - Rada Regencyjna rozwiązała się i przekazała obowiązki Józefowi Piłsudskiemu.

ROK 1919

28 czerwca - podpisanie traktatu pokojowego w Wersalu, pomiędzy 27. zwycięskimi państwami a Niemcami. Sygnowali go Roman Dmowski i Józef Paderewski.

ROK 1937

23 kwietnia - ustawa sejmowa o Święcie Niepodległości w dniu 11 listopada

ROK 1945

Święto zostało zniesione przez KRN.

ROK 1989

15 luty - ustawa o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada:

Dla upamiętnienia odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość.

 

PS

I Wojna Światowa - nędzny początek nowej Europy

https://youtu.be/lgDy32v97O8

Kalendarium

http://www.polska1918-89.pl/kalendarium.html

https://www.bryk.pl/wypracowania/historia/xx-wiek-i-wojna-swiatowa/19908-kalendarium-i-wojny-swiatowej.html

 

 

 

 

Spis treści