Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Polecamy

Zastępca burmistrza Maciej Wróbel poinformował na swoim Faceboku i na stronie Miasto Kętrzyn, że:

I nic więcej. Ilu jest chorych? Kto zachorował? Nauczyciele? Pracownicy obsługi? Uczniowie? Jaki jest stan chorych? Chorują w domu czy w szpitalu? Czy pozostali nauczyciele, pracownicy i uczniowie mieli wykonane testy? Nic nie wiadomo.

* * *

Na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie opublikowano ogłoszenie o innej treści:

Czyli chodzi o zarażonych [zakażonych koronawirusem] uczniów z klas I-III, a nie o nauczycieli i pracowników obsługi? I nikt z nich nie choruje?

* * *

W poszukiwaniu prawdziwej i fachowej informacji zajrzałem na stronę internetową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie. Tam jednak, tylko informacja z 4 lutego 2021 roku:

Odpowiedź na wiadomości e-mail kierowane w ramach inicjatywy „ZapytajSanepid.pl”, podpisana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie.

Na pięciu stronach pani Inspektor napisała, że wszystkie zadane pytani­­a potraktuje, jako „nadużycie prawa do zapytania publicznego”.

Brzmi groźnie. Więc nie zapytam. Z braku informacji pozostają plotki, do których przyczyniają się osoby odpowiedzialne za stan naszego zdrowia i życia w czasie pandemii: burmistrz, powiatowy inspektor sanitarny, dyrektor szpitala i nadzorujący ich starosta.

Pozostaje pytanie: czy osoby odpowiedzialne zachowują się odpowiedzialnie, udzielając niepełnej i niezgodnej z prawdą informacji?

 

 

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie unieważniło 27 stycznia 2021 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kętrzyn. Projekt WPF przedstawił w grudniu 2020 r., do uchwalenia przez radę miejską, burmistrz R. Niedziółka. Opracowała go skarbniczka z 2020 r. Skarbniczka z 2021 (powołana wcześniej) błędu nie zauważyła. Kolegium RIO zaprosiło na dzień 27 stycznia przedstawiciela Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Nikt nie pojechał. Nie pojechali: nowa skarbniczka z 2021 r., poprzednia skarbniczka z 2020 r., ani burmistrz lub zastępca burmistrza. Kolegium RIO znalazło błąd w określeniu kwoty długu od 2021 r. aż do 2033 r.

Mimo że błąd to tylko 609 zł w 2021 r., to rzutuje on na następne lata.

Kolegium RIO stwierdziło, że: ustalenie nieprawidłowej kwoty długu w latach 2021 -2033 w sposób istotny narusza przepis art., 221 ust. 1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.

Czy któraś z tych osób, z grupy władzy „Aktywny Samorząd”, potrafi liczyć? Czy powierzenie im miejskich finansów to był dobry wybór? Czy zatrudnianie coraz to innych kumotrów i nepotów z własnego środowiska lub z obcych miast nie doprowadzi do bankructwa?

Najpierw było zawyżenie ceny odpadów poprzez podanie błędnych danych przez burmistrza. Do tej pory mieszkańcy Ketrzyna płacą zawyżone opłaty. Potem burmistrz Niedziółka zaniedbał postępowania w pozyskaniu dotacji i stracił kilkanaście milionów na budowę i remonty ulic. Teraz dowiadujemy się, że dług miasta jest źle wyliczony i trzeba to poprawiać.

Czy rada miejska powinna zatrudnić biegłego - doradcę finansowego, który za każdym razem będzie sprawdzał obliczenia przedstawiane przez burmistrza Niedziółkę?

Wieloletnia prognoza finansowa miasta stanowi instrument długookresowego planowania finansowego.

Inicjatywa sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do burmistrza.

WPF obejmuje min. prognozę:

  • dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu,
  • dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych budżetu,
  • wyniku budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
  • przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Ustawodawca nakazuje, aby wieloletnia prognoza finansowa była realistyczna. Oznacza to, iż powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy.

Ustawodawca nie napisał, że WPF powinna być wyliczona bez błędów. To jest tak oczywiste jak matematyka w szkole.

 

 

 

 

Pytania do burmistrza miasta Ryszarda Niedziółki, częśc 4/4, wystosowane w związku zaproszeniem do składania pytań, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie, https://www.facebook.com/miasto.ketrzyn


10. Kandydat na burmistrza – Ryszard Niedziółka mówił przed wyborami „Jestem stąd”. Obiecywał zatrudnienie dla mieszkańców. Obiecywał skończyć z kumoterstwem i nepotyzmem.

a) Dlaczego na wysoko płatnych stanowiskach, naczelników i prezesów, burmistrz zatrudnia mieszkańców obcych miast, o gorszych kwalifikacjach od mieszkańców Kętrzyna?

b) Dlaczego burmistrz zatrudnia członków swojego komitetu wyborczego, a pomija wykształconych fachowców?

c) W KTBS burmistrz zgodził się na zatrudnienie prezesa bez doświadczenia. Dlaczego burmistrz nie reaguje na zgłoszenia o szykanowaniu, przez prezesa, pracowników i członków związków zawodowych?

d) Czy to prawda, że Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w KTBS kontrolę i zgłosiła nieprawidłowości prezesa do Prokuratury?

e) Jeżeli tak to, kiedy odwoła pan dwóch członków rady nadzorczej odpowiedzialnych za tolerowanie szykanowania oraz wystąpi o odwołanie prezesa KTBS?

 

11. Mieszkańcy miasta rozpoczęli w 2020 r. zbieranie podpisów w sprawie odwołania burmistrza. Zbieranie podpisów zostało przerwane przez koronawirusa. 

a) Dlaczego mieszkańcy miasta nie mają do burmistrza zaufania?

b) Dlaczego burmistrz unika spotkań z mieszkańcami?

c) Co burmistrz chciał wyrazić odpowiadając „pomidor” na pytania mieszkańca?

d) Co burmistrz chciał wyrazić mówiąc „G… to mnie obchodzi” do członków spółdzielni mieszkaniowej „Pionier”?

 

12. Radni miejscy nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Głosowanie w sprawie podatków oraz w sprawie budżetu pokazało, że burmistrz nie odzyskał zaufania radnych.

a) Dlaczego burmistrz nie odpowiada na pytania radnych miasta?

b) Dlaczego burmistrz nie zastosował się do stanowiska rady miejskiej w sprawie przedszkola?

c) Dlaczego radni miejscy nie mają do burmistrza zaufania?

 

Stanisław Kulas, mieszkaniec Kętrzyna

Wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców

 

 

 

 

Pytania do burmistrza miasta Ryszarda Niedziółki, częśc 3/4, wystosowane w związku zaproszeniem do składania pytań, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie https://www.facebook.com/miasto.ketrzyn

7. Burmistrz na sesji rady miejskiej oświadczył, że zastępca burmistrza zarabia mniej od burmistrza. Według oświadczeń majątkowych zastępca burmistrza zarabia więcej.

a) Czy burmistrz pomylił się, czy może wprowadził radnych w błąd?

b) Dlaczego burmistrz ustalił wyższe wynagrodzenie dla zastępcy?

c) Dlaczego burmistrz zatrudnił zastępcę, z obcego miasta?

d) Czy to prawda, że zastępca robił kandydatowi na burmistrza Ryszardowi Niedziółce programy filmowe, w czasie wyborów?

e) Dlaczego burmistrz nie zatrudnił osób z Kętrzyna, z których wielu ma wyższe kwalifikacje?

 

8. Burmistrz na sesji rady miejskiej oświadczył, że decyzje poprzedniego burmistrza wpłynęły na zły stan finansów miasta. Razem z poprzednim burmistrzem, Ryszard Niedziółka kandydował do rady powiatu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Potem z poparciem poprzedniego burmistrza Ryszard Niedziółka został starostą. Teraz mówi, że decyzje poprzedniego burmistrza były błędne.

a) Dlaczego nie protestował pan wtedy przeciwko tym złym decyzjom poprzedniego burmistrza na sesjach rady miejskiej?

b) Czy bał się pan protestować, bo uważał pan, że decyzje były prawidłowe?

c) Czy uważał pan, że decyzje były błędne, ale bał się dyskusji publicznej?

d) Dlaczego nie udzielił pan poparcia mieszkańcom, którzy wtedy protestowali przeciwko decyzjom poprzedniego burmistrza?

 

9) Burmistrz ograniczył wydatki na kulturę.  Ograniczył wydatki na sport. Nie działa kino, muzeum, biblioteki. Została ograniczona działalność Kętrzyńskiego Centrum Kultury a szeregowi pracownicy kultury są zwalniani.

a) Dlaczego burmistrz zatrudnił dyrektora kultury z obcego miasta i płaci mu bardzo wysokie wynagrodzenie?

b) Dlaczego burmistrz stworzył dodatkowy etat: zastępca dyrektora KCK?

c) Dlaczego burmistrz zatrudnił dodatkowego kierownika w Muzeum?

d) Czy tworzenie etatów dla osób, które uczestniczyły w kampanii wyborczej kandydata na burmistrza - Ryszarda Niedziółki, jest etyczne?

e) Czy burmistrz wie, że pieniądze na te wynagrodzenia pochodzą z podatków płaconych przez firmy, którym brakuje pieniędzy na opłacenie pracowników?

e) Czy burmistrz wie, że pieniądze na te wynagrodzenia pochodzą z podatków od osób fizycznych, którym zmniejszono zarobki lub zwolniono z pracy?

 

 

 

 

Pytania do burmistrza miasta Ryszarda Niedziółki (część 2/4), wystosowane w związku zaproszeniem do składania pytań, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie, https://www.facebook.com/miasto.ketrzyn 


4. Spółka Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na podstawie wyroku sądowego wypłaciła odszkodowanie dla mieszkańców zagrzybionych mieszkań. Poprzedni burmistrz wystąpił do sądu, przeciwko byłemu prezesowi, Arkadiuszowi K. o zwrot odszkodowań. Burmistrz Niedziółka tą sprawę z sądu wycofał.

a) Jaka jest wielkość straty poniesionej przez spółkę KTBS?

b) Dlaczego burmistrz wycofał sprawę o odszkodowanie z sądu?

c) Dlaczego burmistrz ukrywał przed radnymi fakt wycofania sprawy z sądu?

d) Czy Arkadiusz K. popierał kandydata na burmistrza miasta Ryszarda Niedziółkę w wyborach w 2018 r.? Czy był obecny na konwencjach wyborczych?

 

5. Burmistrz wystąpił do sądu przeciwko wykonawcy stadionu z powodu niewykonania robót i nieprawidłowości w budowie, dotyczących min. palowania gruntu.

a) Dlaczego burmistrz, jako zgromadzenie wspólnika, zrezygnował z roszczeń?

b) Dlaczego burmistrz, jako zgromadzenie wspólnika, bez wyroku sądowego, wypłacił spółce 800 tysięcy zł?

c) Dlaczego burmistrz, jako zgromadzenie wspólnika, zapłacił aż 30 tys. zł za napisanie prostej ugody?

 

6. Poprzez Kętrzyńskie Centrum Kultury urząd miasta (burmistrz?) pośrednio płacił za programy telewizyjne dla spółdzielni mieszkaniowej około 17 tys. miesięcznie. Te programy nagrywał podobno szwagier zastępcy burmistrza.

a) Czy burmistrz wiedział o tym, że operator kamery to szwagier zastępcy burmistrza?

b) Jakie wynagrodzenie pobierał szwagier zastępcy burmistrza?

c) Czy był to sposób na ominiecie przetargu?

 

 

 

 

Kętrzyńskie media