Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Polecamy

Podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 10 września 2020 roku, Stanisław Kulas ze Stowarzyszenia Mieszkańców zabrał głos w dyskusji nad uchwałą o ograniczeniu sprzedaży alkoholu. 

Szanowni Państwo Radni !

Prawo człowieka do wolności kończy się tam gdzie narusza się prawo do wolności innego człowieka.

To znana sentencja będąca podstawą demokracji. To prawo należy rozważyć podczas głosowania uchwały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

1. Zastępca burmistrza przytoczył przeciwko tej uchwale sondę internetową na Facebooku. Zapytam więc: Czy sonda była reprezentatywna dla społeczności mieszkańców Kętrzyna ? Ile osób biorących udział w sondzie ma skończone 18 lat, może kupować i spożywać alkohol ?

2. Wysłano zapytania o opinie do 70 instytucji i stowarzyszeń. Wypowiedziało się tylko 21. Ilu z tych 21 zapytanych, to sklepy sprzedające alkohol ? Prawie połowa. Więc wypowiadali się oni we własnym interesie gospodarczym, a nie w interesie społecznym mieszkańców. Ich opinie nie są miarodajne dla opinii mieszkańców miasta.

3. Stowarzyszenie Mieszkańców nie otrzymało zapytania o opinię w tej sprawie. Na posiedzeniu komisji rady miejskiej pan zastępca burmistrza powiedział, że Stowarzyszenia Mieszkańców nie ma w wykazie miejskim. A przecież jako Stowarzyszenie, wielokrotnie pisaliśmy do burmistrza, w sprawach dotyczących mieszkańców miasta. Więc burmistrz i jego zastępca wiedzą o istnieniu i działalności Stowarzyszenia. Dlaczego wobec tego nie wpisali Stowarzyszenia do wykazu?

4. Problem mieszkańców z ulicy Mazurskiej i ta dzisiejsza dyskusja pokazała nieskuteczność działań organu wykonawczego, czyli burmistrza Niedziółki. Ma rację kilkoro z radnych (m.in. Wioletta Czech i Czesław Ćwik) mówiąc że burmistrz unika odpowiedzi, czy jest za, czy jest przeciw tej uchwale. Uważam, że burmistrz w tej sprawie „umywa ręce”. Gdyby pan burmistrz potrafił rozwiązać ten problem, a trwa on już półtora roku, to dzisiaj radni nie musieliby głosować tej uchwały.

5. Inicjatorem uchwały jest radny Daniel Sapiński z klubu burmistrza. Radni zgłosili zastrzeżenia do uzasadnienia uchwały. Pytam: dlaczego prawnik miasta, obsługujący również radę miejską nie pomógł w dobrym uzasadnieniu tej uchwały, nad którą radni dyskutują już od kilku dni?

6. Wysłuchałem dyskusji na dzisiejszej sesji rady miasta i na dwóch komisjach rady miejskiej. Wysłuchałem radnych wypowiadających się za i przeciw. Słuchając tej dyskusji przypomniałem sobie postępowanie zaborców w stosunku do polaków. Polityka wszystkich zaborców polegała na łatwym dostępie do taniego alkoholu. Zaborcom zależało na rozpijaniu polskiego społeczeństwa. Zależało na degeneracji społeczeństwa. Zapytam: na czym zależy organowi wykonawczemu, czyli burmistrzowi i jego zastępcy oraz radnym obecnym na tej sali ? Niech każdy to rozważy.

7. Uważam, że głosowanie nad tą uchwałą powinno zostać przeniesione na następną sesję. Nie powodu, że jest ona niesłuszna, ale z powodu braku dobrego uzasadnienia. Bo jeżeli nie ma dobrego uzasadnienia, to później padnie zarzut: Głosowaliście uchwałę, wiedząc, że nie ma dobrego uzasadnienia, po to żeby organ nadzoru ją uchylił. Nie należy narażać się na taki zarzut.

Zwracam się do nieobecnego pana burmistrza, który niespodziewanie opuścił sesję, po wypowiedzi i pytaniach radnego Czesława Ćwika, bez udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Panie burmistrzu, niech pan przestanie uchylać się od odpowiedzi tej sprawie: czy jest pan za ograniczeniem sprzedaży w godzinach nocnych, czy jest pan przeciw ? Bo to jest niepoważne postępowanie. Niech pan rozwiąże problem mieszkańców, bo to należy do obowiązków burmistrza.

Mija już półtora roku od interwencji mieszkańców.

Ile czasu mają jeszcze czekać?

Foto: Video z XXIX Sesji Rady Miejskiej

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców w Kętrzynie zgłosiło wniosek o przeprowadzenie ponownego głosowania wotum (nie)zaufania dla burmistrza Niedziółki. Powodem wniosku jest uchylenie, przez II Wicewojewodę Warmińsko – Mazurskiego, uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania przez kętrzyńskich radnych.

Stowarzyszenie uzasadnia, że argumenty przeciwko nieudzieleniu wotum zaufania zostały na sesji absolutoryjnej dokładnie i szczegółowo przedstawione. Ocena motywów działania rady została dokładnie wyjaśniona w wystąpieniach radnych dostępnych w relacji z sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Kętrzyn. Podczas głosowania, na sesji rady miejskiej w Kętrzynie, dyskusja była merytoryczna, trwała ponad 40 minut, zabierali w niej głos radni głosujący za, przeciw, wstrzymujący się oraz burmistrz miasta. 

Za wotum głosowało tylko 5 radnych z klubu burmistrza, przeciw 3, 11 wstrzymało się od głosu. Radni, którzy wstrzymali się od głosu i byli nieobecni w pełni zdawali sobie sprawę, że ich głos będzie traktowany, jako głos przeciw wotum zaufania dla burmistrza Niedziółki. Uzyskał on tylko 5 głosów, czyli niecałe 24 % ustawowego składu rady gminy, a powinien uzyskać ponad 50 %. Burmistrz nie uzyskał nawet połowy wymaganej ilości głosów. Przeciwko Niedziółce głosowała przytłaczająca większość radnych.

Analiza przebiegu sesji wyraźnie wskazuje, że uchwała rady miejskiej w sprawie nieudzielenia wotum zaufania, o której mowa w ust. 9 art. 28aa ww. ustawy została podjęta prawidłowo, spójnie wewnętrznie i zgodnie z Konstytucją, wyłącznie w związku z rozpatrzeniem raportu o stanie gminy i dokonaną na skutek tego oceny działalności organu wykonawczego.  Możliwość ustalenia motywów głosowania radnych, na podstawie protokołu a szczególnie na podstawie zapisu wideo z sesji przesądza o zgodności z prawem podjętej uchwały.

Jednak II Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, kierując się naszym zdaniem innymi niesłusznymi przesłankami, uznał inaczej i uchylił uchwałę rady miejskiej o nieudzieleniu wotum zaufania burmistrzowi Niedziółce. Dlatego, w związku z dużym niezadowoleniem mieszkańców i dużą liczbą interwencji mieszkańców miasta Kętrzyn , wnioskujemy o przeprowadzenie ponownego głosowania uchwały w sprawie (nie)udzielenia wotum zaufania dla burmistrza miasta Kętrzyn.

O udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania powinny decydować radni, a nie interpretacje prawne organu nadzorczego oparte o nieznane mieszkańcom kryteria.

Poniżej pełny tekst wniosku

 

 

Czy duża polityka powinna rzutować na decyzje społeczności lokalnych przy wyborach samorządowych? Polskie samorządy niczym kania dżdżu potrzebują władz, które niezależnie od barw politycznych będą walczyły z lokalnymi powiązaniami tworzącymi szklany sufit dla zwykłych mieszkańców, powiązaniami żerującymi na systemowej biedzie i ograniczonym rynku pracy. Powiązaniami, które z prawa obywatela do normalnego życia, uczyniły przywilej dostępny jedynie dla wybranych. Dla swoich wybranych.

Czy przysłowiowy Kowalski lub Kwiatkowski powinien mieć swoje poglądy polityczne? Tak. To przecież poglądy polityczne wyborców tworzą  popyt na takie czy inne partie polityczne. Źle się dzieje, jeśli swoje poglądy po pewnym czasie utożsamiamy nie tyle z ideą, co z etykietką partyjną.

Kim powinien być burmistrz miasta takiego jak Kętrzyn? Reprezentantem swoich radnych i kolegów? Przedstawicielem swojej partii politycznej? To bez znaczenia dopóki działa w interesie mieszkańców a nie w interesie swoich kolegów lub partii.

Burmistrzem powinien być człowiek, który w przeciwieństwie do sztywnych układów kolesiowskich, elastycznie nawiąże współpracę z każdym, kto ułatwi realizację strategicznej polityki miejskiej. Polityki w interesie mieszkańców.  Burmistrz powinien być swego rodzaju człowiekiem, który dla dobra mieszkańców nawiąże współpracę z tymi politykami, którzy zachęcą firmy do stworzenia nowych miejsc pracy, pomogą w uzyskaniu dofinansowania do budowy mieszkań, będą lobbować w celu utworzenia filii uniwersytetu i miasteczka akademickiego, w zabytkowym układzie zabudowy na Bajanach. Uruchomią filię Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego lub Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z ośrodkiem egzaminacyjnym w Kętrzynie dla tej części województwa. Z politykami, którzy zamiast obiecywać obwodnicę, realnie pomogą ją zbudować, którzy pomogą przenieść planowany kolejowy korytarz towarowy z naszej linii na trasę Ostrołęka – Łapy.  

Na dzień dzisiejszy najbliżej wystawienia takiego kandydata na burmistrza jest PiS. Niezależnie od tego jak oceniamy dzisiejszą władzę, taki burmistrz byłby dziś umocowany wyżej niż inni i gdyby powiedział „TAK dla Kętrzyna”, byłby skuteczny. Byłby to precedens dla naszego miasta. Na tej samej zasadzie w przyszłości mógłby to być burmistrz z PO. Burmistrz tak samo stawiający w centrum swoich działań Kętrzyn, nie zaś koleżeńskie zobowiązania i status quo lokalnych układów.

Dla PiS jest to dzisiaj sprawdzian. Były już przecież dwa podejścia. Pierwsze przed wyborami, gdy lokalne media kierowane przez pewne „osoby” promowały obecnego burmistrza utrudniając dostęp kandydatowi PiS.   Drugie podejście po wyborach, gdy PiS poparł Niedziółkę nie uzyskując w zamian realnej władzy w mieście. Mając największy siedmioosobowy klub radnych nie uzyskał stanowiska zastępcy burmistrza, prezesów spółek i członków rad nadzorczych. Wprawdzie mówi się, że tam są przedstawiciele PiS, ale w rzeczywistości jest inaczej.

Czy w dzisiejszej sytuacji, braku akceptacji mieszkańców i radnych dla działań burmistrza, PiS wykorzysta swoją szansę? Jeśli tak, będzie to z korzyścią dla mieszkańców miasta. Jeśli nie - przepadnie. Czwartej szansy może już nie być. Wszak mówi się „Do trzech razy sztuka”.


 

 

Facebook Nasz Ketrzyn.pl opublikował tekst:

Nastał czas pogardy?

Hejtem walczą z fejkiem

Władza nam się degeneruje. Zwyrodnienie sięgnęło już szpiku kości. Kętrzyńscy urzędnicy miejscy wspomagani przez biznesmenów założyli portal StopFejk i atakują mieszkańców miasta. Patronuje temu Ryszard Henryk Niedziółka, który publicznie dziękuje twórcom. A radni ochoczo lajkują posty.

- To budujące, że mamy wokół siebie ludzi, którzy stawiają dobro przeciwko złu, prawdę przeciwko kłamstwu, normalność przeciwko hejtowi. Dziękuję za to - cieszy się na swojej stronie facebookowej Ryszard Henryk Niedziółka.

Idea z gruntu słuszna. Trzeba reagować na kłamstwa w internecie. Zawsze i wszędzie. Czy reakcja zaprezentowana przez kętrzyńskich urzędników jest właśnie tą reakcją, o którą chodzi? Warto na własne oczy zobaczyć, jak wygląda to dobro, które zdaniem władzy walczy ze złem. Ten filmik ze strony https://www.facebook.com/watch/… jest najlepszym instruktażem, jak należy czynić dzisiaj dobro?

- Jesteśmy zwolennikami prawdy i uczciwości w życiu publicznym. Jest nas sporo. Część pracuje w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, część działa w biznesie, część działa publicznie – deklarują na swojej stronie hejterzy spod znaku „Stopfejk”.

Czego jeszcze możemy się spodziewać po tej władzy? Niebawem pewnie się okaże...

Jarosław Żukowski"

 

PS od redakcji:

Znakiem rozpoznawczym portalu, którzy prowadzą min. urzędnicy burmistrza jest ten obrazek:

Czy to jest burmistrz Niedziółka przyłapany podczas sesji rady miejskiej, na błędach w obliczeniach ceny śmieci, czy zatrudniony przez niego urzędnik - niemota matematyczny? Czekamy na wyjaśnienia zastępcy burmistrza.

 

Komisarz Wyborczy Olsztyn III, wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o referendum w Kętrzynie z powodu niewystarczającej ilości podpisów na kartach poparcia. Inicjatorzy referendum prawidłowo argumentowali, że zebranie wymaganej ilości podpisów było niemożliwe, ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem. To również oni, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, już na początku marca wprowadzili specjalne środki ostrożności przy zbieraniu podpisów, a po kilku dniach przerwali aktywne zbieranie podpisów.

Przyjęli zasadę, że zdrowie mieszkańców Kętrzyna jest dla nich najważniejsze.

Mimo tych przekonywujących argumentów Komisarz Wyborczy w Olsztynie III nie dysponował w tym przypadku swobodą oceny, jako iż brak spełnienia ustawowego wymagania, o którym mowa wyżej stanowi bezwzględną przesłankę do odrzucenia wniosku.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy na niniejsze postanowienie Inicjatorowi Referendum służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Pełny tekst postanowienia >tutaj<POSTANOWIENIE NR 32/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III

Źródło: Referendum Kętrzyn >>@referendum.ketrzyn<<

 

Czy Inicjatorzy Referendum zaskarżą postanowienie komisarza do sądu?

 Jest to prawdopodobne, ponieważ składając wniosek do komisarza wyborczego zdawali sobie sprawę z tego, że komisarz wyborczy zgodnie z przepisami ustawy musi wniosek odrzucić. Ta droga jest jednak niezbędna do przedstawienia argumentów przed sądem administracyjnym. Mieszkańcy zbierający podpisy są przekonani, że gdyby nie ograniczenia związane z koronawirusem zebraliby około 3,5 tysiąca podpisów.

W wyczerpującym uzasadnieniu natrafiliśmy na przywołanie odpowiedzi z pism burmistrza Kętrzyna, który co innego pisał do Inicjatorów Referendum, a co innego pisał do Komisarza Wyborczego. Napiszemy o tym w oddzielnym tekście po zapoznaniu się z tymi sprzecznymi odpowiedziami burmistrza.