Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Były obietnice dofinansowania, zdjęcia i propaganda sukcesu

Foto: Tygodnik Kętrzyński, sierpień 2019 r.

 

Były umowy podpisywane z wielkim zadęciem

Foto: Tygodnik Kętrzyński, styczeń 2020 r.

Dzisaj, w lutym 2021 roku, trwa zamieszanie z finansowaniem klubu KKS „Granica” Kętrzyn. Już od kilku miesięcy. Od czasu gdy burmistrz Niedziółka nagle uciął połowę dofinansowania do działalności klubu.  Zarząd KKS „Granica” Kętrzyn zwrócił się wtedy, z petycją do rady miejskiej, o transparentne finansowanie klubu. Rada miejska transparentne finansowanie uchwaliła. Burmistrz Niedziółka i jego zastępca Wróbel głosno protestowali. Burmistrz na sesji oznajmił, że tych pieniędzy nie da i powiadomi Regionalna Izbę Obrachunkową, aby unieważniła uchwałę. Przed sesją dotychczasowy zarząd KKS „Granica” Kętrzyn, cztery razy, bezskutecznie, przekonywał burmistrza do transparentnego finansowania klubu. Burmistrz nie zgodził się, więc zarząd, zrezygnował ze społecznej pracy. Nikt z nich nie chciał być grabarzem „Granicy”.

Foto: Facebook KKS Granica, styczeń 2021 r.

 

Na kolejnym walnym KKS „Granica” Kętrzyn, w dniu 2 lutego 2021 r., burmistrz naznaczył, podległego mu pracownika urzędu miasta Karola Lizureja, na nowego prezesa klubu. Do zarządu zgłoszono też troje przedstawicieli rodziców i kibiców. Dotychczasowy zarząd przyjął ich do klubu a walne wybrało pracownika urzędu miasta i zgłoszonych rodziców do zarządu. Nie wiadomo jednak, dlaczego nowy zarząd nazwany został przez burmistrza „tymczasowym”? Statut klubu ani ustawa o stowarzyszeniach nie przewidują „tymczasowego zarządu”. To aroganckie i niezrozumiałe postępowanie burmistrza trwa od dłuższego czasu. Osobiste wstrzymanie przez Niedziółkę finansowania klubu zbulwersowało kibiców i długoletnich członków klubu KKS „Granica” Kętrzyn.

Foto: Facebook  Strona Granicy, luty 2021 r.

Czy te zmiany rozwiążą problemy finansowe? Nie, bo od zmian kadrowych pieniędzy nie przybywa. Niedziółka przez rozdzielanie stanowisk swoim kumotrom, nepotom i podpieraczom, doprowadził finanse miejskie do fatalnego stanu. Burmistrz znany jest ze zmiany zdania i ukrywania danych. Przekonali się mieszkańcy Kętrzyna przy ujawnieniu zawyżonych opłat za śmieci, strat w KTBS a ostatnio przy utracie dofinansowania do budowy i remontu ulic. Okazało się także, że Niedziółka nie dopilnował sporządzenia planu Wieloletniej Prognozy Finansowej.  Błędy Niedziółki spowodowały, że Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę. Burmistrz źle wyliczył dług w latach 2021-2033.

Nie wiadomo dokładnie, jaki jest stan zaległości finansowych KKS „Granica” Kętrzyn. Nie ma jeszcze sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami prawa sprawozdanie za 2020 r. sporządzi już nowy zarząd, mimo tego, że w 2020 r. rządził jeszcze poprzedni. Sprawozdanie podpiszą wszyscy członkowie nowego zarządu. Również nowy zarząd będzie musiał uregulować wszystkie zobowiązania.

Odpowiada za nie własnym majątkiem. A przypadku niewypłacenia wynagrodzeń, nieodprowadzenia składek ZUS oraz podatków od wynagrodzeń i od działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego, żartów nie ma. Nowy zarząd odpowiada za te zobowiązania solidarnie nawet gdyby powstały one za czasów starego zarządu. Solidarnie, czyli wszyscy razem i każdy z nich oddzielnie.

Czy burmistrz poinformował, proponując osoby do nowego zarządu, o tej odpowiedzialności? Sądzę, że nie. Czy osoby wyrażające zgodę i wybrane do zarządu, znają treść Statutu KKS „Granica” Kętrzyn i Ustaw: Prawo o stowarzyszeniach, Kodeks karny skarbowy, Kodeks pracy, Ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz szeregu pozostałych przepisów? To będzie im potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej i sportowej Stowarzyszenia KKS „Granica”.

Zrezygnowali dotychczasowi członkowie zarządu, osoby znane i zaangażowane w działalność społeczną. Sytuacja musi być więc trudna. Oni zdają sobie z tego sprawę, bo każdy z nich prowadzi lub prowadził działalność gospodarczą. A gdy w grę wchodzi osobista odpowiedzialność za zobowiązania finansowe, to sprawa jest bardzo poważna.

 * * * 

Wrogie przejęcie – uzyskanie kontroli nad organizacją w celu zarządzania i wymuszenia zachowania przez przejmującego. Występuje przy aktywnym lub biernym sprzeciwie kierownictwa i członków organizacji.  Wrogie przejęcie dokonywane jest najczęściej poprzez posunięcia ekonomiczne (np. odcięcie od źródeł finansowania). Stosowane są też posunięcia administracyjne, polityczne i prawne. Wrogie przejęcie dokonywane jest w celu uzyskania korzyści przez przejmującego ze szkoda dla dotychczasowych członków organizacji. Przejmujący zwany jest potocznie „najeźdźcą”, „obcym” lub w sposób zwyczajowo przyjęty w środowisku ******.

 

 

 

 

Spis treści