Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Napisali nieprawdę?

Cz. 2 z 4

Kto i dlaczego zmanipulował protokół?

W jakim celu został napisany i zamieszczony tekst: „Kto zwróci pieniądze za Powroźnika?” Napisał go Krzysztof Głusiec. Zamieścił Kacper J. Tekst zawiera poważne przekłamania.

Jak wynika ze stenogramu zamieszczonego na stronie internetowej ebok.smpionier.pl członkowie zarządu, A. Książek i A. Nahorna nie otrzymali absolutorium i zostali odwołani.

Głosowania nad odwołaniem D. Powroźnika nie przeprowadzono. Świadkami tego byli członkowie Spółdzielni, oraz A. Książek, A. Nahorna i trzech prawników, w tym Paweł S. Zostało to zarejestrowane na nagraniach dokonanych przez Spółdzielnię.

Na pozostałych 4 częściach walnego zgromadzenia uchwała była głosowana, ale zgodnie z § 46 ust 6 Statutu Spółdzielni

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia…

Z głosowań podczas pięciu części walnego zgromadzenia wynika, że D. Powroźnik jest członkiem zarządu, ponieważ uchwała o jego odwołaniu nie została podana pod głosowanie na Osiedlu Moniuszki.

Więc jakież było zdziwienie przewodniczących i sekretarzy Walnego Zgromadzenia oraz członków wybranych do nowej rady nadzorczej, gdy w projekcie protokołu sporządzonym przez brata Krzysztofa Głuśca, pracownika spółdzielni Andrzeja G. oraz inspektora Elżbiety C. znalazła się uchwała o odwołaniu członka zarządu D. Powroźnika.

Wszyscy członkowie Prezydiów Walnych Zgromadzeń

odmówili podpisania protokołu.

Andrzej G., Elżbieta C., A. Nahorna i A. Książek protokół podpisali ?!

Podpisali pomimo tego, że troje z nich widziało i słyszało, że nie było głosowania uchwały o odwołaniu D. Powroźnika, podczas Częściowego Walnego Zgromadzenia Osiedla Moniuszki.

Co chcieli w ten sposób osiągnąć?

Zamieszanie w działaniach prawnych Spółdzielni? 

Przedłużanie spraw sądowych? 

Dalszą dezorganizację Spółdzielni przez Książka?

 

Jakie będą konsekwencje prawne?

 

(SK)

Ciąg dalszy nastąpi a w nim: Kto i dlaczego składa zawierające przekłamania wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego?  

 

 

 

 

 

Spis treści