Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Polecamy

Odwołać prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej? 

Spóldzielcy z Olsztyna chcą odwołac prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czy spółdzielcy z Kętrzyna, Korsz i Reszla powinni odwołać Arkadiusza Książka, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie? 

Jak zarządza prezes Książek można przeczytać w tekstach (z aktywnymi linkami):

 

 

 

 

 

To oni odpowiadają za podwyżki w Korszach

NAHORNA, PISKORZ, POWROŹNIK, KSIĄŻEK, LENKOWSKI

Źródło: SM Pionier w Kętrzynie

 

 

 

 

 

Źródło: Strona Facebook Stowarzyszenia Mieszkańców "Mieszkam - Płacę - Wymagam"

 

Pytania mieszkańców z Osiedla Moniuszki,

należy kierować do osób, które wprowadzają podwyżkę:

 

 Arkadiusz    KSIĄŻEK  Prezes Zarządu
 Aneta    NAHORNA  Członek Zarządu - Główna Księgowa
 Dariusz    POWROŹNIK  Członek Zarządu
 Sławomir    PISKORZ  Przewodniczący RN Osiedle Moniuszki
 Tadeusz    ŚCIBEK  Członek RN Osiedle Moniuszki
 Lech    LISOWSKI  Członek RN Osiedle Moniuszki
NAHORNA PISKORZ POWROŹNIK SKÓRKA KSIĄŻEK LISOWSKI ŚCIBEK MICHALCZYK
 
Źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionier" w Kętrzynie.


Opłaty podwyższono o kwoty od 29 zł do 129 zł.

Dlaczego różnice są takie duże? 

Dla mieszkań w budynku przy ul. Zielonej 1, uchwalono w lutym stawkę za eksploatację nieruchomości 2,27 zł/m2.

W marcu zwiększono ją do 11,69 zł/m2.

Czy to błąd głównej księgowej?

Czy to brak wiedzy ekonomicznej prezesa Książka?

Czy w innych budynkach spółdzielni też będą takie drastyczne zmiany?

 

Opis tabeli:

Opłaty w kolumnie G uszeregowane są od najwyższej do najniższej (wiersze 1-39).

Najwyższa podwyżka opłat 129 zł (wiersz 42), to różnica 294 zł (wiersz 2) i 165 zł (wiersz 40). 

Najniższa podwyżka opłat 29 zł (wiersz 43), to różnica 194 zł (w wierszach 29-37) i 165 zł (wiersz 40).

 

 

 

 

Stawki opłat i opłaty, za przykładowe mieszkanie o powierzchni 60 m2, zostały wyliczone na podstawie zestawienia: 

Stawki opłat [ zł/m2 ] od lipca 2021 r. - Osiedle Sikorskiego. Podwyżki wprowadzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie”.

Zestawienie dostępne jest w tekście: Różnice w stawkach - Osiedle Sikorskiego

Dla mieszkania o powierzchni 60 m2 miesięczna opłata wynosi średnio 211 zł

Jest to opłata tylko za eksploatację nieruchomości, eksploatację mienia i za fundusz remontowy. Bez kosztów ogrzewania, funduszu wymiany wodomierzy, gazu, konserwacji(?) domofonu, telewizji KTK(?), różnicy wskazań wodomierzy, zimnej wody i jej podgrzania, opłaty za śmieci... 

Najwyższa opłata (za 60 m2) to 263 zł, a najniższa 211 zł.

W 2017 roku średnia opłata (za 60 m2) wynosiła 165 zł. Przez okres zarządzania prezesa Książka i obecnej rady nadzorczej średnie opłaty wzrosły o 46 zł czyli o 28 %.

Jest wiele mieszkań gdzie opłaty wzrosły prawie o 100 zł ! 

Fundusz remontowy wynosi dla większości mieszkań 84 zł miesięcznie [1,40 zł/m2 x 60 m2 = 84 zł]. Lecz dla niektórych mieszkań stawka jest dwukrotnie niższa [0,70 zł/m2], a wpłata na fundusz wynosi 42 zł miesięcznie? 

Dlaczego zarząd i rada nadzorcza podwyższają opłaty? 

Skąd wzięły się duże różnice w opłatach i funduszu remontowym?

Gdzie można sprawdzić czy opłaty zostały dobrze wyliczone? 

Te pytania im należy zadać:

Arkadiusz KSIĄŻEK - Prezes Zarządu

Aneta NAHORNA     - Członek Zarządu - Główna Księgowa

Sławomir PISKORZ - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lucyna MICHALCZYK, Członek Rady Nadzorczej z Osiedla Sikorskiego.

Biorą pieniądze z naszych opłat. Przyznają sobie podwyżki i premie. Czy na to zasługują?

 

Załącznik: Opis tabeli

Wiersz 1. Najwyższe stawki i opłata (max) - w kolumnach zestawienia stawek opłat z Sikorskiego: Eksploatacja nieruchomości, Eksploatacja mienia, Fundusz remontowy, występują stawki najwyższe dla różnych budynków. Stawka Razem nie jest sumą stawek z poszczególnych kolumn tej analizy tylko średnią stawek opłat z zestawienia dla budynków Osiedla Sikorskiego. Najwyższa stawka razem to 4,38 zł/m2 dla budynku przy ulicy Górna 2.

Wiersz 2. Najniższe stawki i opłata (min) - w kolumnach: Eksploatacja nieruchomości, Eksploatacja mienia, Fundusz remontowy, występują stawki najniższe dla różnych budynków. Stawka Razem nie jest sumą stawek z poszczególnych kolumn tej analizy, tylko średnią stawek opłat z zestawienia dla budynków Osiedla Sikorskiego. Najniższa stawka razem to 3,27 zł/m2 dla budynku przy ulicy Urocza 5. 

Wiersz 3. Średnie stawki i opłata – to średnie z kolumn zestawienia stawek opłat z Osiedla Piastowskiego : Eksploatacja nieruchomości, Eksploatacja mienia, Fundusz remontowy, Stawka Razem.

Wiersz 4. Różnica stawek (max-min) – Najwyższa stawka (max) minus Najniższa stawka (min), [wiersz 1 minus wiersz 2].

Wiersz 5. Średnie stawki i opłata w 2017 roku wyboru obecnej rady nadzorczej – to dane archiwalne. Rok 2017 wybrano jako rok porównawczy w którym wybrano obecną radę nadzorczą a skład zarządu był taki sam jak w dniu sporządzenia analizy. 

Kolumna F. Opłaty, za przykładowe mieszkanie o powierzchni 60 m2, wynikają z pomnożenia stawki razem (kolumna E) przez 60 m2