Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Dlaczego podrożały

opłaty za garaże

w Spółdzielni Mieszkaniowej

Pionier w Kętrzynie?

[List czytelnika]

W maju 2022 roku zapłaciłem miesięczną opłatę za garaż, ponad 194 zł. To prawie 116 zł więcej niż rok wcześniej, kiedy płaciłem około 78 zł. Dlaczego moje opłaty za garaż wzrosły do 248 % ?

Sprawdziłem, że niewiarygodnie dużo wzrosły opłaty eksploatacyjne. Wcześniej było 0,95 zł/m2 netto, a teraz jest 6,78zł/m2 netto.

Mój garaż ma 15,80 m2, co oznacza, że moje opłaty eksploatacyjne wzrosły, po uwzględnieniu 23 % VAT, z 18,46 zł do 131,76 zł miesięcznie.

Dlaczego opłaty eksploatacyjne wzrosły do 714 % ?

Za co tak drogo płacę?

Za co tak drogo płacą właściciele garaży, moi sąsiedzi?

W moim mieszkaniu o powierzchni około 60 m2 opłata eksploatacyjna wynosi 2,10 zł zł/m2, czyli 126 zł miesięcznie.

Jak to jest możliwe, że opłata za 15,8 metrowy garaż jest większa niż za 60 metrowe mieszkanie?  

Za garaż zapłaciłem. To jest moja własność. Garaż kupiłem od spółdzielni w stanie surowym, tak jak wszyscy sąsiedzi. Zapłaciłem za wykończenie. Dopłaciłem za wymianę dachu z eternitu. Zapłaciłem za wykonanie drogi dojazdowej.

Jakim prawem zarząd i rada nadzorcza spółdzielni narzucają teraz takie wysokie opłaty? To wygląda jak haracz, tylko, za co?

Czy zarząd i rada nadzorcza są w stanie wytłumaczyć właścicielom garaży wzrost opłaty eksploatacyjnej do 714 % ?

Cz są w stanie wytłumaczyć, dlaczego opłaty za garaż są wyższe niż za mieszkania?

[Imię i nazwisko do wiadomości redakcji]

 

KBC

Kiedy niedawno próbowaliśmy dostać się do spółdzielni mieszkaniowej, to zatrzymał nas założony na schodach łańcuch. Powiedziano nam, że prezes i jego ludzie nie chcą rozmów ze spółdzielcami.

Te opłaty, o których napisał czytelnik naszego portalu są karygodne i niesprawiedliwe. Jaka jest rada na obniżenie opłat za garaże?

Naszym zdaniem trzeba odwołać najpierw radę nadzorczą, następnie odwołać prezesa spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia należy do spółdzielców a nie do prezesa i jego potakiwaczy z rady nadzorczej.

 

 

 

 

 

Kto unika wyboru rady nadzorczej w spółdzielni  mieszkaniowej? Cz.4

Krzysztof Głusiec, członek Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców "Mieszkam - Płacę - Wymagam", w dniu 15-04-2022 r., w czwartym punkcie pisma skierowanego do Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, zapytał: 

4) Statut Spółdzielni Mieszkowej Pionier w Kętrzynie w zapisie:

§ 49 „4. Głosowanie nad uchwałami odbywa się poprzez podniesienie ręki z kartą mandatową, a w głosowaniu tajnym poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny karty do głosowania.

Głosowanie może też zostać przeprowadzone przy zastosowaniu systemu elektronicznego liczenia głosów. O sposobie głosowania decyduje zarząd. Wydruki potwierdzające przebieg głosowania za pomocą systemu elektronicznego, po jego zakończeniu, przekazuje się komisji skrutacyjnej.”

Poniżej przestawiam informację, jaką otrzymywali członkowie spółdzielni uczestniczący w częściowych walnych zgromadzeniach spółdzielni Pionier w 2019 roku.

„PILOT

1) jest to urządzenie do szybkiego głosowania jawnego (pilot jest przypisany do osoby, dlatego nie można się nim wymieniać z inną osobą)

2) sposób posługiwania się pilotem będzie omówiony na początku zebrania

3) pilot trzeba zwrócić przy wychodzeniu z budynku prosimy o pilnowanie, bo za zagubionegopilota trzeba będzie zapłacić

4) wychodząc na chwilę z budynku obrad należy oddać pilot do depozytu - stolik nr 1 przyjmuje piloty do depozytu dla osób opuszczających na chwilę budynek,

5) Uwaga! Nie MOŻNA WYCHODZIĆ z PILOTEM z budynku.”

Głosowanie elektroniczne rodzi szereg wątpliwości, co do zgodności z przepisami prawa.

Podczas głosowania, za pomocą urządzenia elektronicznego, mamy faktycznie do czynienia z głosowaniem imiennym. Statut Spółdzielni nie wprowadza głosowania imiennego poszczególnych członków uczestniczących w częściowych Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni.

Głosy są podliczane przez system elektroniczny. Komisja Skrutacyjna nie ma możliwości i nie nadzoruje prawidłowości głosowania, a tylko otrzymuje wydruk. Czy można zakwestionować wyniki głosowania skoro nie wiadomo, czy system jest prawidłowo zabezpieczony przed ingerencją umożliwiającą fałszowanie wyników głosowania?

Czy głosowanie tzw. jawne, według instrukcji cytowanej wyżej, nie jest głosowaniem imiennym, niemającym umocowania w statucie?

Istniała możliwość techniczna archiwizowania głosowania przez poszczególne urządzenia tzw. "Piloty". Na listach obecności wpisywane były numery "pilotów".

Jeżeli zarząd ma możliwość wejścia w posiadanie wyżej wymienionych wyników głosowania, czy jest to zgodne z prawem?

 

Dr Jerzy Jankowski, Prezes Zarządu ZRSMRP w Warszawie, odpowiedział:

 

 

 

 

 

 

Kto unika wyboru rady nadzorczej w spółdzielni  mieszkaniowej? Cz.3

Krzysztof Głusiec, członek Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców "Mieszkam - Płacę - Wymagam", w dniu 15-04-2022 r., w trzecim punkcie pisma skierowanego do Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, zapytał: 

3) Art 82. USTAWY z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. 2021 poz. 1208 określa, że:

„3. Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej.

 4. Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.”

Czy członek spółdzielni, który z powodu pandemi i braku możliwości przeprowadzenia wyborów po okresie 3 lat, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej przez następne 3 lata, czyli „drugą kadencję” bez wyboru zgodnego z przepisami spółdzielczymi, może być wybierany na następną kadencję?

Dr Jerzy Jankowski, Prezes Zarządu ZRSMRP w Warszawie, odpowiedział:

 

 

 

 

 

 

 

Kto unika wyboru rady nadzorczej w spółdzielni   mieszkaniowej? Cz.2

Krzysztof Głusiec, członek Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców "Mieszkam - Płacę - Wymagam", w dniu 15-04-2022 r. zapytał również Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie: 

2) Art. 83. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. 2021 poz. 1208 określa, że:

„3. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

2) przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.”

Ustawodawca określił, że żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

Jak powinno być udokumentowane żądanie 1/10 członków spółdzielni, aby spełniało wszystkie wymagane prawnie formalności? Żeby nie było kwestionowane. Jakie dane osobowe powinno zawierać żądanie? Jaka powinna być forma podpisów, czytelny czy nieczytelny?

Na jaki dzień przyjmuje się stan członków spółdzielni w celu wyliczenia 1/10 uprawnionych? Na koniec roku obrachunkowego? Stan podany w sprawozdaniu finansowym?

Stan członków spółdzielni jest wartością zmienną. Można poprzez uchwały zarządu zwiększać całkowitą liczbę członków.

 

Dr Jerzy Jankowski, Prezes Zarządu ZRSMRP w Warszawie, odpowiedział:

 

 

 

 

Kto unika wyboru rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej? Cz.1

Krzysztof Głusiec, członek Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców "Mieszkam - Płacę - Wymagam", wystąpił  w dniu 15-04-2022 r. do dr Jerzego JankowskiegoPrezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, z prośbą o udzielenie pilnej odpowiedzi w ramach pomocy prawno- informacyjnej dla członków spółdzielni.

Przedstawił istniejące problemy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie:

1) Art. 83. USTAWY z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. 2021 poz. 1208 określa, że:

„2. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.”

Czy istnieją prawne ograniczenia uniemożliwiające zorganizowanie przez zarząd spółdzielni walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej?

Spółdzielnia mieszkaniowa w Giżycku, pomimo obostrzeń związanych z  pandemią, w ubiegłym roku zorganizowała walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej.

W spółdzielni Pionier w Kętrzynie od czerwca 2019 roku nie zorganizowano walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej.

 

 

 

 

Spis treści