Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Rypina

głosował przeciwko wotum zaufania

dla burmistrza Ryszarda Niedziółki.

 

Mówiło się dużo o ulicy Ogrodowej, o ulicy Górnej i dopiero dzisiaj usłyszeliśmy wyjaśnienia, czego to dotyczy...

Otwieram raport na stronie 149:

  

Planowana inwestycja... jest jej opis... z jakich środków będzie ona finansowana... opis projektu... przedmiot projektu...

Kończy się takim stwierdzeniem:

Całkowita wartość projektu 12.065.347,72 PLN

Przyznane dofinansowanie 7.189.740,37 PLN...

Nie ma żadnego wyjaśnienia, dlaczego wykonanie jest zero złotych?

Otrzymane dofinansowanie zero złotych?

Nie ma, dlaczego zrezygnowaliśmy? (...)

 

Podobna sytuacja jeżeli chodzi o ulicę Ogrodową…

Proszę Państwa, jeżeli ktoś pracował w samorządzie, to wie że umowę podpisuje: organ wykonawczy [burmistrz] plus skarbnik.

Organ wykonawczy [burmistrz] podpisując umowę jej nie czytał?

Kontrasygnata jest skarbnika. Skarbnik nie czytał?

Więc, nie wierzę w to, że ktoś mógł przegapić?

Nie kontrolować pracowników?

Pytać na jakim jesteśmy etapie?

Odniosę się do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie, która dotyczyła działań Burmistrza Miasta Kętrzyn w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ul. Górnej” oraz „Przebudowa ul. Ogrodowej”, na które Gmina Miejska Kętrzyn otrzymała dofinansowanie 14,3 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

We wnioskach końcowych czytam:

„Rada Miejska powinna wyciągnąć konsekwencje dostępne w ramach uprawnień Rady wobec Burmistrza Miasta Ryszarda Niedziółki za niedopełnienie obowiązków zarówno przez urzędników jak i przez siebie bowiem utrata dofinansowania była działaniem na szkodę interesu Gminy Miejskiej Kętrzyn.”

Wobec tego, zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej, wyciągając konsekwencje jako Radny zagłosuję przeciwko udzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kętrzyn.

 

 

 

 

 

Spis treści