Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sąd oddala wniosek Książka o ustanowienie kuratora

 

KBC

W artykule Wniosek o ustanowienie kuratora dla spółdzielni napisaliśmy: 

Książek musiał złożyć wniosek o ustanowienie kuratora, ponieważ Nahorna zrezygnowała z funkcji członka zarządu. Jednak Książek ten wniosek zagmatwał pisząc o wątpliwościach w sprawie odwołania Powroźnika. 

 

Sprostował to członek Spółdzielni Stanisław Kulas, który przedstawił sądowi dokumenty z walnego, a z nich wynika, że Powroźnik nie został odwołany.

 

Dlaczego Książek tak napisał?

 

Naszym zdaniem zrobił tak celowo, aby potem jakiś jego znajomy zaskarżył postanowienie w sprawie ustanowienia kuratora, a Książek mógł dalej być prezesem.

 

W artykule Dlaczego Książek chciał wykreślić Powroźnika? zapytaliśmy:

Dlaczego Książek złożył wniosek o odwołanie Powroźnika?

 

Czy przed swoim odejściem chciał całkowicie zdezorganizować działalność Spółdzielni?

 

Dlaczego Książek nie udostępnił nagrań dźwiękowych oraz nagrań wideo, koniecznych do sporządzenia protokołów, dla przewodniczących i sekretarzy częściowych walnych zgromadzeń?

 

Z orzeczenia Sądu jasno wynika, że protokoły sporządzone przez pracowników spółdzielni są nieważne.

 

 

 

 

 

Spis treści