Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

burmistrzowanie Niedziółki, 

to złe rankingi dla Kętrzyna?

Po informacjach o miejscu Kętrzyna w rankingach otrzymaliśmy prośby o podanie szerszych informacji.

Ranking Inwestycje samorządowe 2018–2020  jest dostępny na stronie internetowej Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA w zakładce Rankingi (linki są aktywne).

W rankingu Inwestycje samorządowe 2018–2020 pod uwagę brano całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat, w celu uśrednienia wyników.  Pokazano wydatki i zajęte miejsca miejsca poszczególnych jednostek samorządowych w latach 2016-2018, 2017-2019 oraz 2018-2020.

 

Bardzo dobrze wyglądają wydatki inwestycyjne Powiatu Kętrzyn

pokazane w tabeli wybranych powiatów w Polsce:

Powiat Kętrzyński zajął 27 miejsce na 314 powiatów objętych rankingiem w 2020 roku. W 2019 roku zajął 46 miejsce a w 2018 roku 29 miejsce.

Powiat Kętrzyński mieści się wśród 10 % najlepszych powiatów i zajmuje wysokie 3 miejsce wśród 19 powiatów naszego województwa.

 

 

Dużo gorzej wyglądają wydatki inwestycyjne miasta Kętrzyn 

pokazane w tabeli wybranych miast powiatowych w Polsce:

W 2020 roku miasto zajęło 132 miejsce na 267 miast. W 2019 roku było to 84 miejsce a w 2018 roku 48 miejsce. Miasto Kętrzyn szybko spada w tym rankingu.

 

Drugi ranking Wydatki gmin na mieszkańca to raport GUS opublikowany przez Serwis Samorządowy PAP

Raport obejmuje wydatki, poniesione przez wszystkie gminy miejskie, miejsko - wiejskie i wiejskie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2020 roku.

Tabela miejsc w rankingu niektórych gmin i miast naszego województwa:

Kętrzyn, z wydatkami na jednego mieszkańca w wysokości 4671 zł, 

zajmuje dopiero 2253 miejsce wśród 2477 gmin.

Miasto Kętrzyn znajduje się wśród 10 % najgorszych gmin w Polsce!

W Woj. Warmińsko-Mazurskim Kętrzyn zajmuje 114 miejsce na 116 gmin.

To trzecie miejsce, ale od końca! 

To miejsce wśród 2 % najgorszych gmin!

 

 

 

 

Spis treści