Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

Niedziółka winny dużej straty

14 300 000 zł  dofinansowania

 

Przewodniczący Jerzy Baranowski przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, z którego wynika, że burmistrz Niedziółka stracił dofinansowanie bo nie potrafił ogłosić przetargu w terminie. Burmistrz zwalał winę na swoich pracowników. 

KBC

Dlaczego Niedziółka zwala winę na pracowników, skoro to burmistrz Niedziółka podpisywał umowę o dofinansowaniu !

Burmistrz nie pamięta co podpisywał ?

Jak można nie pamiętać o 14 milionach dofinansowania !

 

Podczas sesji Marian Toruński prowadzący sesję niespodziewanie nie dopuścił radnych do dyskusji nad sprawozdaniem komisji rewizyjnej !  Oburzeni radni zażądali przerwy w obradach !

Czy radny Toruński, członek klubu burmistrza AS wprowadził na sesji metody jedynie słusznej dyktatury Nieudaczników ?

 

 

 

 

 

Spis treści