Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

   Mieszkaniec miasta, zaniepokojony bezczynnością burmistrza, skierował w dniu 5 marca 2019 r. pismo w sprawie dokapitalizowania spółki

Rada Miejska w K.

Burmistrz Miasta K.

   W związku z pogarszającą się sytuacją finansową Spółki P. „K." Sp. z o.o. w K. , przedstawianą po raz trzeci na sesjach Rady Miejskiej, wnioskuję o niezwłoczne dokapitalizowanie Spółki kwotą 1`000`000 zł przewidzianą w budżecie Miasta K. na 2019 rok.

   Wnioskuję także o zmianę w budżecie i dodatkowe dokapitalizowanie spółki kwotą wynikająca z rzeczywistych kosztów wykonania prac na rzecz Gminy Miejskiej K. przy budowie stadionu miejskiego oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

   Publiczna informacja na sesji, o braku płynności finansowej i rosnącym zadłużeniu, bez wymaganych dla dobra Spółki działań Burmistrza i Rady Miejskiej, stwarza duże zagrożenie dla dalsze działalności gospodarczej i prowadzenia korzystnych negocjacji umów zawieranych przez Spółkę.

S. K.

 

 

Spis treści