Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Cóż to za miejski FAKE NEWS?

Na miejskim Facebooku napisano:

Co to za miejski FAKE NEWS? Sprawdziliśmy to na stronie Urzędu Miasta, a tam w pierwszym zdaniu czytamy:

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami nt. przebudowy ulicy Ogrodowej Urząd Miasta w Kętrzynie informuje, że obecne dofinansowanie zadania (jego wartość to 11.000.000 zł) to 10.450.000 zł. Poprzednie dofinansowanie wynosiło 7,08 mln złotych, więc obecnie pozwala to na realizację zdania ze znacznie mniejszym wkładem własnym."

Czy miasto napisało półprawdę?

2020 r. - burmistrz Niedziółka podpisuje umowę na dofinansowanie 14 300 000 zł do przebudowy ul. Górnej i Ogrodowej z Funduszu Dróg Samorządowych. Następnie zapomina ogłosić przetarg, w terminie wynikającym z umowy i dofinansowanie przepada.

2021 r. - miasto otrzymuje dofinansowanie 2 000 000 zł z Funduszu Dróg Lokalnych i 8 450 000 zł do przebudowy ul. Ogrodowej z Funduszu Polski Ład. Razem 10 450 000 zł.

Miasto "tłumaczy", że to dofinansowanie ma mniejszy wkład własny do przebudowy ul. Ogrodowej. 

Czy to jest jakaś "miejska półprawda"?

1) Przecież 10 450 000 zł to mniej niż stracone 14 300 000 zł.

2) Przecież to były niezależne dofinansowania. Gdyby burmistrz Niedziółka nie zapomniał ogłosić przetargu to miasto miałoby już trzy dofinansowania: 

14 300 000 zł plus 2 000 000 zł plus 8 450 000 zł,

razem 24 750 000 zł.

Miałoby, bo ma tylko 10 450 000 zł.

3) Dofinansowanie 8 450 000 zł to najmniejsze dofinansowanie wśród okolicznych miast i gmin. Najmniejsze! Pisaliśmy o tym w tekstach:

Porażka Niedziółki w pozyskiwaniu dofinansowania?

Czy burmistrz boi się pomysłów i wiedzy mieszkańców?

KBC 

Miasto Kętrzyn próbowało ośmieszyć jeden z portali internetowych. Dlatego, że autor pomylił unieważnienie wyboru oferty z unieważnieniem przetargu.

Co spowodowało straty? Pomyłka w odczytaniu procedury miejskiej przez redaktora, czy utrata 14 300 000 zł dofinansowania przez burmistrza Niedziółkę?

Co jest FAKE NEWSEM? Pomyłka w nazwie procedury na jednym z portali, czy sugerowanie, że utrata dofinansowania jest korzystniejsza dla miasta? 

 

 

 

Spis treści