Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pismo procesowe

ws

kuratora SM Pionier

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie, I Wydział Cywilny, wpłynęło w dniu 23 lutego 2024r., Pismo procesowe w sprawie o sygn. akt:  I C 1026/22, o treści:

Przesyłam wniosek, złożony w dniu 22 lutego 2024 r., do Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zmianę kuratora, ustanowionego dla Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, przez Sąd rejestrowy KRS, i ustanowienie kuratora w osobie, która dawałaby gwarancje należytego wywiązywania się z obowiązków.

Działanie kuratora nie daje gwarancji przestrzegania przepisów prawa

i należytego wywiązywania się z podstawowych obowiązków,

a jego postępowanie wskazuje na brak wiedzy prawniczej w zakresie Prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni, co zostało wykazane w załączonym wniosku.

W szczególności kurator nie przestrzega Postanowienia Sądu Okręgowego z 11 kwietnia 2023 r., czyli nie działa zgodnie z prawem.  

W obecnej chwili kurator działa w interesie zarządu Spółdzielni i swoim własnym, w celu pobierania wysokiego wynagrodzenia, z wyraźnym zamiarem przedłużania postępowania sądowego, ze szkodą dla Spółdzielni oraz przeciwko woli jej członków, wyrażonej w uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, w dniach: 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r.

W załączeniu:

Wniosek z załącznikami 1 – 4, 6-12.

Załącznik nr 5, Statut SM Pionier, w aktach sprawy karta nr 14.

 

 

 

 

Spis treści