Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Co ukrywa Krasiński

skoro utrudnia dostęp

do faktur za węgiel?

W artykule Żądamy ujawnienia: faktur za ogrzewanie, faktur za zakup węgla pisaliśmy o problemie wysokich rachunków za ogrzewanie mieszkań i podgrzanie wody. Mieszkańcy mają  niedopłaty po kilkaset złotych, a niektórzy nawet po kilka tysięcy zł. Krasiński, Niedziółka i Lizurej nie odpowiadają na pytania o tą drożyznę.

Na żądanie Stanisława Kulasa mieszkańca Kętrzyna, dotyczące ujawnienia faktur za ogrzewanie i zakup węgla, odpowiedział prezes Komecu:

Jednak od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca Stanisław Kulas zażądał informacji publicznej prostej w postaci kopii faktur.

Natomiast przepis na który nieudolnie próbuje powołać się M. Krasiński, dotyczy informacji publicznej przetworzonej.  

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych podstawową cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji publicznej prostej jest to, że informacji takiej organ wprost nie posiada i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot (KOMEC) informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowo jakościowa informacja (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - NSA, w Warszawie z 3 sierpnia 2010 r., I OSK 1727/09).

Kopiowanie faktur nie jest przewarzaniem informacji publicznej, więc żądanie prezesa M. Krasińskiego jest całkowicie bezpodstawne. 

Ponadto żądanie udostępnienia faktur za wysokie ceny zakupu węgla, w celu porównania ich do cen rynkowych, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, ponieważ dotyczy wpływu na ceny ogrzewania dla kilku tysięcy mieszkańców Kętrzyna.

Tym samym kopie faktur powinny być udostępnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

 

Co zgodnie z ustawą grozi Krasińskiemu za przekroczenie terminu?

Naszym zdaniem Krasiński nie ma kwalifikacji, aby być prezesem spółki, ponieważ on albo nie zna przepisów prawa, lub co gorsza celowo nie udostępnia faktur, aby ukryć nieprawidłowości?

 

 

 

 

Spis treści