Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedziółka odpowiada na pytania? Co pominął? Cz.2.

 

Stanisław Kulas, mieszkaniec Kętrzyna podczas LIV Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie zadawał pytania burmistrzowi Ryszardowi Niedziółce.

Niedziółka zdenerwowany powiedział:

- Na tego typu pytania i tego typu argumenty w ogóle nie będę panie Stanisławie odpowiadał, bo nie ma pan ani racji, ani w ogóle podstaw do tego, aby tego typu zarzuty czy pytania stawiać... 

Jakież więc było zaskoczenie gdy podczas sesji nadzwyczajnej Przewodniczący rady Miejskiej Rafał Rypina odczytał odpowiedzi Niedziółki na zadane podczas poprzedniej sesji pytania.

1. pytanie - Dlaczego do tej pory nie przedstawiono analizy opłacalności zakupu chińskich autobusów elektrycznych?

Odpowiedź burmistrza RN - Cztery autobusy firmy Yutong o łącznej wartości 7 943 733 zł 80 gr. brutto zostaną zakupione z dofinansowaniem unijnym wysokości 6 425 531 zł.

2. pytanie - O ile zwiększą się koszty z powodu większego wzrostu cen energii elektrycznej w stosunku do cen oleju napędowego?

Odpowiedź burmistrza RN - Gmina Miejska Kętrzyn nie odnotowała wzrostu cen energii elektrycznej Dzięki odpowiedzialnej polityce samorządu do 31 grudnia 2024 roku Gmina Miejska Kętrzyn posiada zabezpieczone cenę energii elektrycznej na stałym poziomie 0,5238 złotego netto na kilowatogodzinę

3. pytanie - Kto zapewnia obsługę gwarancyjną, na jaki okres czasu i jaki kapitał zakładowy ma spółka, która tą obsługę gwarancyjną ma zapewnić?

Odpowiedź burmistrza RN - Zgodnie z umową obsługę gwarancyjną zapewnia spółka Busnex Poland na okres 84 miesięcy. Kapitał zakładowy spółki to 5 000 zł. Ubezpieczenie OC opiewa na kwotę 60 milionów złotych.

KBC

Nie wiadomo, czy Niedziółka nie zrozumiał pytań, czy może nie umie na nie odpowiedzieć?

Ad. 1. pytania: Niedziółka był prezesem w dużych firmach wiec powinien wiedzieć, że analiza opłacalności zakupu obejmuje: koszty zakupu oraz dochody i koszty z eksploatacji pomniejszone o wartość rezydualną. Znanych jest kilka metod obliczania i należy skorzystać, co najmniej z dwóch.

Ważną częścią obliczeń jest analiza wrażliwości na prawdopodobne zmiany czynników kosztotwórczych.

Panie Niedziółka czy pan umie to zrobić?

Czy pan wykonał taka analizę?

A może pan w ogóle o niej nie wie?

Ad. 2. pytania: Niedziółka informuje, że ceny energii elektrycznej będą stałe przez dwa lata.

A co po dwóch latach panie Niedziółka?

Przecież te autobusy powinny jeździć przez 15 – 20 lat. Jakie potem będą ceny energii w stosunku do cen oleju napędowego? Tego już pan nie potrafi oszacować? Nie potrafi pan przewidzieć ryzyka wzrostu kosztów?

Jest pan już wieku emerytalnym, więc uważa pan, że to, co nastąpi po dwóch latach, to nie pański kłopot, tylko pana następcy?

Ad. 3. pytania: Niedziółka ujawnia ze autobusy kupiliśmy od małej spółki o kapitale tylko 5 tys. zł?

Wprawdzie jest teraz ubezpieczona na 60 mln, ale nie wiadomo w jakim zakresie oraz co będzie, gdy za kilka lat autobusy zaczną sie psuć, a spółka nie zapłaci następnej raty ubezpieczenia lub zbankrutuje albo zostanie zlikwidowana?

Kto wtedy pokryje bardzo duże koszty naprawy silników elektrycznych lub co gorsza, wymiany chińskich akumulatorów?

PS

Nie wiadomo, co Niedziółka robił w firmach, w których był prezesem? Czym się tam zajmował?

Bo w normalnej prywatnej firmie za takie odpowiedzi zostałby szybko zwolniony z powodu braku wiedzy i kompetencji.

 

 

 

 

Spis treści