Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy zarząd i rada nadzorcza 

odpowiedzą: 

Kto unika zwołania walnego

zgromadzenia członków

Spółdzielni Mieszkaniowej?

Członkowie spółdzielni przesłali pismo do SM "Pionier, z wnioskiem o pilne przekazanie pisma z załącznikiem wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej SM, w celu przedstawienia go na posiedzeniu rady nadzorczej SM, w dniu 27-07-2022 r. i udzielenia odpowiedzi członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier", oddzielnie przez zarząd spółdzielni SM "Pionier" i oddzielnie przez radę nadzorczą SM "Pionier".

 

 

 

 

Spis treści