Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Książek i Nahorna likwidują spółdzielczą Telewizję KTK

Książek ogłosił to w Telewizji KTK, z ironicznym uśmiechem mówiąc, że walne nie podjęło uchwały i kierunkach rozwoju działalności, w tym uchwały o „kontynuowaniu działalności spółdzielczej Telewizji KTK”.

To jest nieprawdziwe, pokrętne tłumaczenie, ponieważ uchwała walnego zgromadzenia o kierunkach rozwoju nie wywołuje ani powstania, ani ustania stosunku prawnego dotyczącego Telewizji KTK. Telewizja KTK działa na podstawie:

a) koncesji KRRiT nr 571/2014-TK z 2014 roku ważnej do 2 lipca 2024 roku,

b) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego „działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych” oraz „nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych”.

Nie potrzeba więc żadnej dodatkowej uchwały walnego zgromadzenia! Przecież brak tej uchwały w dwóch poprzednich latach nie spowodował zaprzestania nadawania programu KTK?

W tej uchwale zawarte były również zapisy: racjonalnego gospodarowania, dbania o stan techniczny i sanitarny, czyli remonty bieżące i sprzątanie, pozyskiwania dotacji…

Czy tego Książek też nie będzie wykonywał?

Drugi powód podany przez Książka, to wypowiedzenie umowy przez Multimedia bez podania przyczyn. Książek mówi, że nie wie, dlaczego umowa została wypowiedziana.

Panie Książek! Sieć kablowa jest własnością Multimedia, ale położona jest w naszych spółdzielczych budynkach. Co pan zrobił, skoro w umowie z operatorem nie ma gwarancji transmisji Telewizji KTK na czas eksploatacji sieci kablowej? Z tego, co mi wiadomo, taki zapis był za poprzedniego prezesa?  Czy to pan zawarł taką niekorzystną umowę, że Multimedia może nam teraz wypowiedzieć umowę?

Pan nie nadaje się do zarządzania spółdzielnią, bo nawet nie zapytał pan o przyczyny wypowiedzenia.  

Być może Multimedia zostały przez pana wprowadzone w błąd?

Czy decydenci w Multimedia wiedzą, że zarząd nie uzyskał absolutorium i blokuje rozpoczęcie pracy radzie nadzorczej? Radzie wybranej zdecydowaną większością głosów przez walne zgromadzenie, w którym uczestniczyło ponad 900 członków Spółdzielni.

A może, decydenci w Multimedia uważają, że teraz program KTK, nadzorowany przez Książka jest „nieprofesjonalny, uprawiałby hejt, czy pieniactwo”?

I dlatego decydenci z Multimedia czekają na nowa radę nadzorczą i nowy zarząd?

Spółdzielcy nie powinni się jednak zbytnio martwić. Książek odejdzie ze Spółdzielni, nowa rada zacznie działać i czasy złego zarządzania majątkiem spółdzielni miną.

A wtedy Telewizja KTK wróci do spółdzielców i każdy spółdzielca będzie mógł się w Telewizji KTK wypowiedzieć lub zapytać o własne spółdzielcze sprawy.

 

 

 

 

 

Spis treści