Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, dnia 07 lipca 2019 roku

Burmistrz Miasta Kętrzyn

oraz

Rada Miejska w Kętrzynie

   Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Mieszkam – Płacę – Wymagam” w Kętrzynie protestuje przeciwko planowanym podwyżkom opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla mieszkańców Kętrzyna.

   Dwukrotna tegoroczna podwyżka opłat za odpady stanowił finansowe obciążenie dla naszych mieszkańców. Jest to wyraźne obciążenie finansowe dla nisko opłacanych pracowników, emerytów, bezrobotnych a szczególnie dla rodzin wielodzietnych .

   Następna, planowana w tym roku, podwyżka opłat, do prawie trzykrotnej wysokości wartości opłaty z roku poprzedniego, jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla mieszkańców. To mieszkańcy ponoszą teraz koszty niewłaściwego, zaniżonego rozliczania innych jednostek w tym jednostek gospodarczych wytwarzających i pozostawiających odpady na terenie miasta.

   W związku z powyższym wzywamy do:

  1. Wycofania się z planowanej podwyżki dla mieszkańców.

  2. Przedstawienia publicznie prawidłowych danych o ilościach odpadów wytwarzanych przez poszczególne jednostki.

  3. Przedstawienia kalkulacji uwzględniającej rzetelne obliczone koszty dla poszczególnych jednostek wytwarzających odpady.

Zarząd Stowarzyszenia

 

Protest Stowarzyszenia Mieszkańców

Odpady przemysłowe

Od redakcji KBC:

Publikujemy pismo Stowarzyszenia Mieszkańców. Jak zachowają się radni i jak będą głosować przedstawimy publikując argumenty i nazwiska radnych głosujących za podwyżką, przeciwko podwyżce i wstrzymujących. Mieszkańców zapraszamy do oglądania sesji i obecności w obronie swoich portfeli.

 

 

 

Logo KBC

Spis treści